Back To News

Jason And His Amazing Midlife Crisis

[:en]Jason Donovan will take to the road live at the Grand Pavilion, Porthcawl on Saturday 17 March at 7.30pm with his autobiographical show ‘Jason and his Amazing Midlife Crisis.

From Neighbours to a chart-topping music career, from Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat to an appearance on I’m A Celebrity that sealed our affection, Jason Donovan has consistently captured the hearts of his adopted country and entertained us all along the way.

Join Jason Donovan in conversation as he shares moments from the last four decades that he wasn’t able to tell us about on daytime television!  This show will be a rare chance to get up close and personal with the star with an opportunity for the audience to ask questions.  Jason will also perform some acoustic versions of his classic hits.

Jason has many guises – star of stage and screen, radio DJ, actor, performer, friend, father, husband, brother, son and confirmed National Treasure.  Here he tells us about the highlights and challenges, the opportunities and obstacles of being all of those things.

He was the ultimate 80’s heart-throb who commanded an audience of 22 million in Neighbours, dated Kylie and went on to score no fewer than 16 hit singles, sell over 30 million records worldwide and appear in a series of hit West End musicals. But at the time, it didn’t make him happy…

The show will examine every aspect of Jason’s life, from where he began to where he is today as we revisit his past, present and future.  Donovan’s self-effacing, mercurial story telling will shatter your illusions of the ‘teen heart throb’ in a witty and entertaining show. Jason’s relentless enthusiasm and a refreshingly blunt compulsion towards honesty will reveal all about his rollercoaster life.

This show will be a rare chance to get up close and personal with the star with an opportunity for the audience to ask questions. Tickets £25.50 call the Box Office on 01656 815995 or book online at www.grandpavilion.co.uk.

Awen Cultural Trust a registered charity – Make People’s Lives Better.[:cy]Bydd Jason Donovan yn ymddangos yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Sadwrn 17 Mawrth am 7.30pm gyda’i sioe hunangofiannol ‘Jason and his Amazing Midlife Crisis.

O Neighbours i yrfa gerddoriaeth ar frig y siartiau, o Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat i ymddangosiad ar I’m A Celebrity a seliodd ein hoffter, mae Jason Donovan wedi cipio calonnau ei wlad fabwysiedig yn gyson ac wedi ein difyrru ni i gyd ar hyd y ffordd.

Ymunwch â Jason Donovan mewn sgwrs wrth iddo rannu eiliadau o’r pedwar degawd diwethaf nad oedd e’n gallu dweud wrthym amdanyn nhw ar deledu yn ystod y dydd!  Bydd y sioe hon yn gyfle prin i ddod yn agos ac yn bersonol gyda’r seren â chyfle i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau.  Hefyd bydd Jason yn perfformio rhai fersiynau acwstig o’i ganeon llwyddiannus clasurol.

Mae gan Jason sawl gwedd – seren o’r llwyfan a’r sgrîn, DJ ar y radio, actor, perfformiwr, ffrind, tad, gŵr, brawd, mab, a Thrysor Cenedlaethol wedi’i gadarnhau.  Yma, mae’n dweud wrthym am yr uchafbwyntiau a’r heriau, y cyfleoedd a’r rhwystrau sy’n gysylltiedig â’r holl rolau hynny.

Ef oedd eilun nodweddiadol yr 80au a allai ddenu cynulleidfa o 22 miliwn yn Neighbours, roedd wedi cael oedau â Kylie ac aeth ymlaen i gael dim llai na 16 o recordiau sengl llwyddiannus, gan werthu dros 30 miliwn o recordiau ledled y byd ac yn ymddangos mewn cyfres o sioeau cerdd llwyddiannus yn y West End. Ond ar y pryd, nid oedd hyn yn ei wneud yn hapus…

Bydd y sioe yn archwilio pob agwedd ar fywyd Jason, o ble y dechreuodd i ble mae wedi cyrraedd heddiw, wrth inni ail-ymweld â’i orffennol, presennol a dyfodol.  Bydd modd gwylaidd, bywiog Donovan o adrodd straeon yn chwalu’ch darlun o’r ‘eilun i’r bobl yn eu har-ddegau’ mewn sioe ddiddorol a difyr. Bydd brwdfrydedd anhygoel Jason a chymhelliad di-flewyn-ar-dafod tuag at onestrwydd yn datgelu popeth am ei fywyd .

Bydd y sioe hon yn gyfle prin i ddod yn agos ac yn bersonol gyda’r seren â chyfle i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau. Tocynnau £25.50, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01656 815995 neu archebwch ar-lein yn www.grandpavilion.co.uk.

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn elusen gofrestredig – Wrthi’n Gwneud Bywydau Pobl yn Well.

 [:]