Nôl I Awen
aaa

Priodasau

Pafiliwn y Grand yw’r lleoliad perffaith ar gyfer priodas ar lan y môr ym Mhorthcawl

Mwy O Wybodaeth

Cinderella

16th Rha - 7th Ion

Dewch i fwynhau ym Mhafiliwn y Grand y tymor llawen yma. Gyda llwyddiant mawr Jack and the Beanstalk llynedd, â’r lleoliad “yn arwain y ffordd eto gyda chracer Nadolig o hwyl, hynt a helynt i’r holl deulu” (Walesonline) mae Pafiliwn y Grand yn cynllunio sioe syfrdanol arall ar gyfer y Nadolig hwn gyda stori hudol Cinderella.

Mwy O Wybodaeth

Pafiliwyn Y Grand

Rhedir Pafiliwn y Grand gan dîm wedi'i ymroddi i sicrhau bod eich ymweliad yn un cofiadwy

Mwy O Wybodaeth

Amdanom ni


 

Welsh Homepage

Calendr


Digwyddiadau Nesaf


Bryngarw - Christmas Carols
15 RhaTocynnau

Bryngarw - Christmas Reindeer Trail 2017
16 RhaTocynnau

Cinderella
16 RhaTocynnau

Jeff Hooper with Martin Shaw
20 RhaTocynnau

Jeff Hooper with Martin Shaw
20 RhaTocynnau

YNGLŶN Â PAFILIWN Y GRAND PORTHCAWLYNGLŶN Â PAFILIWN Y GRAND PORTHCAWL


Gyda rhaglen sydd wedi cynnwys popeth o Eddie Izzard i’r Supremes a Barbara Dickson i Rob Brydon, mae Pafiliwn y Grand yn anelu’n uchel o ran cyflwyno’r theatr a cherddoriaeth fyw orau oll i’r dref fach hon ar lan y môr.

Wrth ochr ei raglen proffesiynol mae ystod eang o weithgareddau cyfranogol yn cynnwys y Dawnsfeydd Te chwedlonol a rhaglen boblogaidd iawn o ddosbarthiadau celf. Hefyd mae’n gartref i un o gwmnïau celfyddydau ieuenctid blaengar y wlad, sef Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr ac wrth gwrs, mae’n cyflwyno golygfa ysblennydd syfrdanol bob blwyddyn gyda’i bantomeim Nadolig blynyddol. Pan nad ydyn ni’n brysur yn difyrru trwy ein rhaglen ein hunain, rydyn ni’n falch o groesawu nifer fawr o gorau, grwpiau drama ac ysgolion lleol.

Hefyd rydyn ni’n cynnig dewis hyblyg ac unigryw o leoliad ar gyfer cynadleddau, priodasau a lliaws mawr o ddigwyddiadau preifat. Ac ar y cyd â hyn oll mae caffi-bar gyda golygfeydd panoramig tua’r de ar draws Môr Hafren sy’n cynnal ei gyfres ei hunan o ddigwyddiadau am ddim yn cynnwys Suliau Jazz a Chlasuron Amser Cinio.

ORIELORIEL


FACEBOOK


NEWYDDION +



Relaxed and Signed performances of Cinderella

Following on from the success of last year’s accessible performances, The Grand Pavilion will once again be staging a signed performance on Thursday 28 December at 5pm and a relaxed performance on Thursday 4 January at 10.30am.

Darllen Rhagor

Summer Art Exhibition

Arlunwyr – cyflwynwch eich gwaith i’n harddangosfa gelf flynyddol sy’n digwydd dydd Llun 7 –
Dydd Sul 13 Awst 10am – 6pm a’r lansiad ar ddydd Llun 7 Awst 6pm.

Darllen Rhagor

Sarah Millican: Control Enthusiast

Newydd ei gyhoeddi y bydd Sarah Millican yn dod â’i thaith Selog dros Reoli i Bafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Iau 8 Chwefror am 8pm.

Darllen Rhagor