Nôl I Awen
aaa

Heather Small

16th Med

The Voice of M People

Mwy O Wybodaeth

Rhydian, Richard & Adam

20th Hyd

Mwy O Wybodaeth

Jo Harman

2nd Tac

Mwy O Wybodaeth

Priodasau

Pafiliwn y Grand yw’r lleoliad perffaith ar gyfer priodas ar lan y môr ym Mhorthcawl

Mwy O Wybodaeth

Cinderella

16th Rha - 7th Ion

Dewch i fwynhau ym Mhafiliwn y Grand y tymor llawen yma. Gyda llwyddiant mawr Jack and the Beanstalk llynedd, â’r lleoliad “yn arwain y ffordd eto gyda chracer Nadolig o hwyl, hynt a helynt i’r holl deulu” (Walesonline) mae Pafiliwn y Grand yn cynllunio sioe syfrdanol arall ar gyfer y Nadolig hwn gyda stori hudol Cinderella.

Mwy O Wybodaeth

Andy Parsons - Peak Bullsh*t

30th Tac

Mwy O Wybodaeth

Pafiliwyn Y Grand

Rhedir Pafiliwn y Grand gan dîm wedi'i ymroddi i sicrhau bod eich ymweliad yn un cofiadwy

Mwy O Wybodaeth

Amdanom ni


 

Welsh Homepage

Calendr


Digwyddiadau Nesaf


Art Exhibitions
27 MehTocynnau

Lunchtime Concert: Llywelyn Ifan Jones
28 MehTocynnau

Art Class - Beginners
29 MehTocynnau

Art Class - Everyone
29 MehTocynnau

Art Club for Young Artists
29 MehTocynnau

YNGLŶN Â PAFILIWN Y GRAND PORTHCAWLYNGLŶN Â PAFILIWN Y GRAND PORTHCAWL


Gyda rhaglen sydd wedi cynnwys popeth o Eddie Izzard i’r Supremes a Barbara Dickson i Rob Brydon, mae Pafiliwn y Grand yn anelu’n uchel o ran cyflwyno’r theatr a cherddoriaeth fyw orau oll i’r dref fach hon ar lan y môr.

Wrth ochr ei raglen proffesiynol mae ystod eang o weithgareddau cyfranogol yn cynnwys y Dawnsfeydd Te chwedlonol a rhaglen boblogaidd iawn o ddosbarthiadau celf. Hefyd mae’n gartref i un o gwmnïau celfyddydau ieuenctid blaengar y wlad, sef Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr ac wrth gwrs, mae’n cyflwyno golygfa ysblennydd syfrdanol bob blwyddyn gyda’i bantomeim Nadolig blynyddol. Pan nad ydyn ni’n brysur yn difyrru trwy ein rhaglen ein hunain, rydyn ni’n falch o groesawu nifer fawr o gorau, grwpiau drama ac ysgolion lleol.

Hefyd rydyn ni’n cynnig dewis hyblyg ac unigryw o leoliad ar gyfer cynadleddau, priodasau a lliaws mawr o ddigwyddiadau preifat. Ac ar y cyd â hyn oll mae caffi-bar gyda golygfeydd panoramig tua’r de ar draws Môr Hafren sy’n cynnal ei gyfres ei hunan o ddigwyddiadau am ddim yn cynnwys Suliau Jazz a Chlasuron Amser Cinio.

ORIELORIEL


FACEBOOK


NEWYDDION +


Pasha Kovalev Hyrwyddiad Sain Ffolant Chwefror:

Mae’r dawnsiwr proffesiynol ac enillydd Strictly Come Dancing Pasha Kovalev yn cyhoeddi mis arbennig ar gyfer Chwefror gyda hyrwyddiad Sain Ffolant!

Darllen Rhagor

Connla

Mae Connla’n fand newydd cyffrous o Iwerddon gyda gwreiddiau traddodiadol cryf sy’n rhoi sain unigryw i’w cerddoriaeth. Wedi’u disgrifio fel “Y Grŵp Newydd Mwyaf Cyffrous o Ogledd Iwerddon” (Irish American News) gallwch chi eu gweld yn fyw ym Mhafiliwn y Grand…

Darllen Rhagor

Seann Walsh – One For The Road

Mae Seann Walsh yn ôl ar y ffordd gyda sioe newydd sbon ac mae’n dod yn fyw i Bafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Iau 16 Chwefror am 8pm.

Darllen Rhagor