Dewch yn un o Gyfeillion Pafiliwn y Grand a helpwch ni i gefnogi’ch theatr leol.

Nid yw llawer o bobl yn gwybod bod Pafiliwn y Grand yn rhan o Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen sy’n elusen gofrestredig.

Rydym yn dibynnu ar amrywiaeth o gefnogwyr i’n helpu i gyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau proffesiynol, yn ogystal â gweithgareddau cymunedol ac addysgol sy’n cynnig cyfle i bobl o bob oedran gyfranogi a pherfformio ym Mhafiliwn y Grand.

Mae eich cefnogaeth yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Rydym wrth ein bodd yn dod â phobl at ei gilydd yn yr adeilad rhestredig Gradd II hardd hwn, sydd ar garreg eich drws.

Os ydych chi’n mwynhau ein gwaith, cefnogwch ni drwy ddod yn un o’r Cyfeillion.

Am £30 yn unig (unigolion)/£40 (cyplau) am y flwyddyn gyfan, fe gewch:

Hysbysiad ymlaen llaw am sioeau sy’n dod – byddwch ymhlith y cyntaf i glywed am sioeau newydd a chyffrous sy’n digwydd ym Mhafiliwn y Grand.

Archebu â blaenoriaeth – archebwch o flaen pawb arall ac fe gewch y seddi gorau yn y tŷ.

Blaenoriaeth i gael tocynnau a ddychwelir ar gyfer digwyddiadau y gwerthir pob tocyn ar eu cyfer – Gallwch neidio’r ciw a chael rhybudd blaenoriaethol am unrhyw docynnau a ddychwelir ar gyfer digwyddiadau y gwerthir pob tocyn ar eu cyfer.

Cyfnewid tocynnau am ddim / nodyn credyd – ​Fel arfer ni ellir ad-dalu ein tocynnau. Os na allwch fod yn bresennol am unrhyw reswm, gallwn ni gynnig cyfnewid tocynnau am ddim neu nodyn credyd ar gyfer sioe yn y dyfodol.

Hepgor ffioedd swyddfa docynnau – Os yw’n well gennych archebu yn y swyddfa docynnau neu dros y ffôn, byddwn ni’n hepgor ffioedd y swyddfa docynnau ac fe wnaiff hynny arbed arian i chi.

Cyfleuster ystafell gotiau ​ – Fe gewch fynediad arbennig i gyfleuster ystafell gotiau’r Cyfeillion.

Mae’n ddrwg gennym nad ydym bellach yn gallu cynnig disgowntiau cyffredinol ar brisiau tocynnau.  Fodd bynnag, efallai y bydd cynigion unigryw ar gael o bryd i’w gilydd, ac fel Cyfeillion, chi fydd y cyntaf i gael gwybod am hynny!


Mae Cyfeillion yn Mwynhau Mwy! … Prynwch Nawr! [Unigolion £30]   [Cyplau £40]


…. [Existing customers please login / New customers please register first]

Ffrindiau T&Cs