Trwy ymuno â chynllun Cyfeillion Pafiliwn y Grand, rydych yn cytuno i gadw at Delerau ac Amodau’r Aelodaeth sydd wedi’u disgrifio isod.

Rydych hefyd yn rhoi caniatâd i Bafiliwn y Grand ac Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen gysylltu â chi drwy e-bost i gynnig gwybodaeth am sioeau a digwyddiadau sydd ar y gweill.

Os byddwch yn dymuno optio allan o dderbyn gwybodaeth o’r fath ar unrhyw adeg, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau fel y gellir newid eich cofnod yn briodol.

AELODAETH

 


Mae Cyfeillion yn Mwynhau Mwy! … Prynwch Nawr!   [Unigolion £30]   [Cyplau £40]