Nôl I Awen
aaa
Nôl i Newyddion

Seann Walsh – One For The Road

Efallai byddwch chi wedi gweld Seann ar y Teledu, ond mae'n cyflwyno rhywbeth arall mewn sioe fyw - yn camu'r llwyfan, yn gweithio'r ystafell ac yn peri bod y torfeydd yn mynd i sterics.

Wedi’i ddisgrifio gan The Guardian fel “digrifwr sylwadol gorau ei genhedlaeth” ac “Un o ddigrifwyr gorau’r byd comedi… talentog iawn, doniol iawn” Evening Standard

Canllaw oedran 14+, tocynnau £14.50* (yn cynnwys ffi archebu), ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01656 815995 neu archebwch ar-lein yn www.grandpavilion.co.uk. I gael rhagor o fanylion ewch i www.seannwalsh.com