Nôl i Newyddion

Cinderella yn Torri Recordiau’r Swyddfa Docynnau ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth DdiwylliannolAwen  “Dyma’r panto mwyaf llwyddiannus erioed i Bafiliwn y Grand ac mae wedi curo ein holl recordiau sy’n dyddio yn ôl i 1998! Dyma’r panto sydd wedi cyflawni’r elw uchaf erioed â dros 17,500 o docynnau wedi’u gwerthu. Rydym yn credu y dylid dod â chynnyrch o safon uchel i’n holl leoliadau a’i wneud mor fforddiadwy â phosibl. Mae ein tocynnau â phrisiau cystadleuol wedi bod yn boblogaidd dros ben gyda noddwyr eleni ac mae’r derbyniad gan ysgolion wedi bod yn hynod o uchel”.

Meddai Stephen Boden, Rheolwr Gyfarwyddwr Imagine Theatre “bob blwyddyn mae enw da Pafiliwn y Grand wedi bod yn tyfu ac mae’n wych cael mwy o bobl nag erioed o’r blaen yn dod i’w weld”.

Roedd adolygiadau’r gynulleidfa ar TripAdvisor yn llawn canmoliaeth am y sioe gyda sylwadau megis:

“Fe wnaeth pawb ohonom fwynhau’r sioe hudol hon yn fawr. Doniol iawn, proffesiynol ac ysblennydd. Dw i wedi gweld sawl pantomeim â chastiau ag enwau mawr ac mae hyn wedi rhagori arnyn nhw i gyd!!!”

“Panto gwych arall i’r teulu, gwerth ardderchog hefyd – methu aros am y panto Sleeping Beauty, roeddwn i wrth fy modd gyda Buttons a’r Ugly Sisters.”

“Unwaith eto roedd y Pantomeim yma’n ardderchog. Roedd y cast yn frwdfrydig ac yn broffesiynol. Roedd y canu a’r gerddoriaeth yn anhygoel ac roedd y jôcs yn wych.”

“Fe wnaethon ni fwynhau Porthcawl .. yn wir fe wnaethon ni. Adleisiodd y lle ag hwyl, chwerthin a phrofiad panto cywir ag aelodau gwych o’r cast. Byddwn ni’n dychwelyd y flwyddyn nesaf!! A dod â mwy o’n teulu ..”

Aeth Richard Hughes ymlaen “Hoffwn i ddweud diolch i bob un ohonoch chi a wnaeth y panto eleni mor arbennig ac allwn ni ddim aros i gyflwyno Sleeping Beauty ichi. Efallai ei fod yn ymddangos ymhell i ffwrdd ond mae tocynnau eisoes yn cael eu harchebu felly peidiwch ag aros yn rhy hir cyn cael eich tocynnau!”

Rheolir Pafiliwn y Grand gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, elusen gofrestredig, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae Awen eisoes wedi cyhoeddi eu panto ar gyfer Pafiliwn y Grand yn 2018 – Sleeping Beauty, pantomeim eich breuddwydion.  Ar ôl llwyddiant ysgubol o’r fath y tymor hwn rydym yn argymell eich bod yn archebu’n gynnar i osgoi cael eich siomi.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu tocynnau cysylltwch â swyddfa docynnau Pafiliwn y Grand ar 01656 815995 neu ewch i www.grandpavilion.co.uk