Nôl i Newyddion

Y Three Degrees

Pan ydych chi’n clywed yr enw Three Degrees, rydych chi’n meddwl ar unwaith am ‘When Will I See You Again’, eu cân enwocaf a oedd yn record llwyddiannus iawn dros y byd, gan fynd i frig y siartiau yn UDA, DU, Siapan a’r mwyafrif o wledydd Ewrop, yn ennill pob anrhydedd posibl i’r triawd!

Ffurfiwyd y Three Degrees ym 1963 yn Philadelphia, Pennsylvania a mae wedi aros yn driawd gyda 2 aelod gwreiddiol ers i Sheila Ferguson adael gryn dipyn o amser yn ôl. Dyma’r Three Degrees swyddogol yng nghwmni’r aelodau gwreiddiol Helen Scott a Valerie Holiday, wrth ochr Freddie Pool.

Dywed Valerie “Rydyn ni’n ffodus i apelio at grŵp oedran eang…o bymtheg i chwe deg pump. Dyma pam rydyn ni wedi goroesi, dw i’n meddwl. Fe wnaethon ni ddysgu, a chael ein haddysgu, sut i ddiddanu — ein coreograffi, ein gwisgoedd, y goleuadau…dyma’r holl bethau inni eu dysgu ar oedran cynnar.”

Yn ffefryn mawr gyda’r Tywysog Charles, fe wnaethon nhw ganu yn ei 30fed barti penblwydd ac roedden nhw’n westeion yn ei briodas i’r Dywysoges Diana.

Mwy na phedwar degawd ymlaen, mae pob un o’u tair priodoleddd fawr wedi aros yr un peth – eu harddwch, coreograffi trawiadol a nodweddion lleisiol manwl. Mae caneuon llwyddiannus eraill yn cynnwys ‘Woman in Love’, ‘Dirty Ol’ Man’, ‘My Simple Heart’, ‘Take Good Care Of Yourself’ a mwy.

Gall y Three Degrees ddal i honni mai nhw yw’r grŵp lleisiol benywaidd i redeg am yr amser hiraf mewn hanes! Dewch i fwynhau caneuon llwyddiannus gan y triawd enwog yn y gyngerdd hon sydd am un nos yn unig!

Tocynnau £25.50* | VIP (cwrdd a chyfarch) £35.50*

Gostyngiadau grŵp o 10 tocyn neu fwy ar gael hefyd, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01656 815995 neu archebwch ar-lein yn www.grandpavilion.co.uk