Nôl i Newyddion

Tomfoolery’s Beans On Toast

Hwyl hanner tymor mis Chwefror gyda Tomfoolery, diddanwr plant arobryn, yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Sul 24 Chwefror am 11yb gyda’i sioe Beans on Toast.

 

Mae Beans on Toast yn llawn hud, dwli, cerddoriaeth a llawer rhagor, ac mae’r teulu cyfan (yr ifanc a’r henoed fel ei gilydd) yn sicr o fwynhau’r sioe! Mae Tom wedi bod yn diddanu plant ers dros 12 mlynedd gyda’i giamocs a’i driciau ar gyfer pob oedran ac mae hyd yn oed oedolion yn mwynhau ei sioeau! Abracadabra- Beans on Toast!

 

Tocynnau £6.50, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01656 815995 neu archebwch ar-lein yn www.grandpavilion.co.uk.

 

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, elusen gofrestredig – Gwella Bywydau Pobl.