Nôl i Newyddion

Tymor Panto Lledrithiol i Bafiliwn y Grand

Mae’r llenni wedi cau ar bantomeim Pafiliwn y Grand am flwyddyn arall ond mae’r lleoliad eisoes yn edrych ymlaen at eu cynhyrchiad yn 2019, sef y ‘panto tecaf ohonynt i gyd’, Snow White.

 

Mae enw da pantomeim Pafiliwn y Grand wedi tyfu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf â’r lleoliad yn ymfalchïo mewn darparu cynhyrchiad o ansawdd uchel am brisiau fforddiadwy. Ar ôl torri recordiau’r swyddfa docynnau y llynedd, roedden nhw wrth eu bodd i ragori ar dargedau unwaith eto gyda mwy nag 17,000 o bobl o’r ardal leol yn mynychu’r panto dros gyfnod yr ŵyl.

 

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, “rydym wrth ein bodd fod Sleeping Beauty wedi bod yn llwyddiant mor fawr. Roeddem yn eithriadol o falch o’r cynhyrchiad a’r holl bobl ddawnus a’i ddygodd yn fyw. ”

 

Meddai Steve Boden o Imagine Theatre sy’n cynhyrchu’r panto “Efallai mai dim ond mis Chwefror ydyw ond mae cynlluniau ar gyfer Snow White eisoes ar y gweill. Mae Panto yn galw am lawer o gynllunio, o drefnu amserlenni a dylunio gwaith celf i ddewis setiau a gwisgoedd, ac wrth gwrs y castio. Ar gyfer y mwyafrif o bobl, dim ond ar gyfer y Nadolig mae’r panto, ond i ni mae’n golygu’r flwyddyn gyfan! ”

 

Mae Snow White ar werth nawr ac mae’n rhedeg o ddydd Gwener 13 Rhagfyr 2019 tan ddydd Sul 5 Ionawr 2020. Â holl docynnau llawer o’r perfformiadau yn cael eu gwerthu bob blwyddyn, fe’ch cynghorir i archebu cyn gynted â phosibl ar gyfer y cynhyrchiad lledrithiol hon.

 

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu tocynnau cysylltwch â swyddfa docynnau Pafiliwn y Grand ar 01656 815995 neu ewch i www.grandpavilion.co.uk