Nôl i Newyddion

Galwad am Artistiaid!

Rydym wedi derbyn llawer o adborth cadarnhaol am ein Harddangosfeydd Posteri ar y Promenâd ac rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi ein bod yn agor y cyfle hwn unwaith eto i artistiaid ar gyfer arddangosfeydd rhwng mis Mai ac Awst 2021. Bydd gennym nifer o gyfleoedd i arddangos am gyfnodau o 4 – 6 wythnos.

Rydym yn croesawu ymholiadau a chyflwyniadau gan artistiaid llawrydd yng Nghymru sy’n datblygu neu sydd wedi sefydlu eu hunain. Mae gennym ddiddordeb mewn clywed am gynigion ym mhob cyfrwng ar brosiectau y gellir eu datblygu ar y cyd â’r tîm creadigol yn y theatr.

Wrth i’r theatr Restredig Gradd II hon baratoi i ailagor ar gyfer sioeau, dyma gyfle cyffrous i artistiaid arddangos eu gwaith celf a gwneud argraff mewn man sy’n gweld llawer o bobl yn y lleoliad glan môr poblogaidd hwn.

Byddwn yn talu ffioedd a threuliau. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â nicola.edwards@awen-wales.com

Y dyddiad cau yw 3 Ebrill 2020

Cefnogir y prosiect hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru.