Lunchtime Theatre: Time Shared

13th Maw
POB DIGWYDDIADAU

Fluellen Theatre | Natalie Weelhouse

Mae dwy chwaer yn teithio’n ôl mewn amser yn anfwriadol pan maent yn ymweld â ffair bleser. Maent yn cwrdd â’u rhieni pan oeddent yn eu harddegau ac maent yn darganfod pethau nad oeddent yn eu gwybod am yr oedolion sy’n rhan o’u bywyd.

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £6.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr