A Chorus Line Presented by BYT

1st Maw - 2nd Maw
Plant | Cymuned | Cymryd Rhan | POB DIGWYDDIADAU

Y sioe gerdd a ysbrydolodd y ffilm a enillodd Oscar â Michael Douglas yn chwarae’r brif ran. Bydd y stori hon yn gwneud i’r gynulleidfa brofi llu o emosiynau, o dristwch i densiwn, wrth i grŵp o ddarpar berfformwyr gyfranogi mewn clyweliad i weld a ydynt yn addas i fod yn rhan o ddawnsgor un o sioeau cerdd Broadway.

Fe wnaeth caneuon megis “What I did for Love” ac “One Singular Sensation” arwain at sefyllfa lle mai hon yw’r Sioe â’r Rhediad Hwyaf yn Hanes Broadway.

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £10.00 - £15.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £10.00 - £15.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £10.00 - £15.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr