2019 Ocean Film Festival World Tour

11th Med
Ffilm | POB DIGWYDDIADAU

Rydyn ni'n galw pawb sy'n caru'r eigion! Mae'r Ocean Film Festival [Gŵyl Ffilm yr Eigion] yn brysio tuag at Borthcawl gyda detholiad newydd sbon o ffilmau eigion mwyaf syfrdanol y byd, yn dod o uwchben ac o dan wyneb y dŵr.

Wedi'i chyflwyno ichi gan y tîm y tu cefn i Daith Banff Film Festival o'r DU, mae'r casgliad hwn o ffilmiau byr yn dathlu plymwyr, padlwyr, syrffwyr ac eigionegwyr sy'n byw am ewyn hallt y môr. Cewch eich synnu gan y bywyd morol rhyfeddol; cewch eich bywiogi gan bŵer y tonnau, a chewch eich ysbrydoli gan y cymeriadau sy'n rhoi eu bywydau i ateb galwad yr eigion.
Cyfarwyddyd Oedran: 12+

Ewch i www.oceanfilmfestival.co.uk am ragor o fanylion.

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £12.00 - £14.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr