Lipstick On Your Collar

31st Aws
Cerddoriaeth | POB DIGWYDDIADAU

Fel y'i gwelir yn West End Llundain mae Lipstick On Your Collar yn ôl gyda'i sioe newydd sbon am 2019!

Camwch yn ôl mewn amser i oes aur cerddoriaeth lle'r oedd y Jukebox yn rhuo a doedd traed ddim yn cyffwrdd â'r llawr. Paratowch eich esgidiau dawnsio, gafaelwch mewn ysgytlaeth ac ymlaciwch - byddwch chi'n cael noson o ganeuon gwych o'r 1950au a'r 60au!

O enedigaeth Roc'n'Rol drwodd i seiniau Grŵp Bît y goresgyniad Prydeinig a'r tu hwnt, mae'r sioe yn llawn dop gyda mwy na 40 o ganeuon gwych gan bobl fel Connie Francis, Brenda Lee, Buddy Holly, Chuck Berry, The Beatles, The Ronettes, Cliff Richard, Cilla Black a llawer mwy.

Wedi'i pherfformio gan fand byw llawn, sy'n cynnwys rhai o gerddorion gorau'r wlad, mae'r sioe anhygoel hon yn cynnwys canu ardderchog, harmonïau tynn ac ymdeimlad heintus o hwyl.

Mae dawnsio yn yr eiliau yn gwbl orfodol felly dewch â'ch esgidiau dawnsio a gadael i'r amserau da ddechrau!

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £20.50 - £21.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr