Family ‘By The Sea’ Welsh Workshop

28th Aws
Plant | Cymryd Rhan | POB DIGWYDDIADAU

Dewch i gael hwyl yr haf gyda ni gan ddefnyddio'ch Cymraeg gyda'r teulu! Mewn gweithdy llawn hwyl â'r thema ’wrth y môr’, cymerwch ran mewn gweithgareddau sy'n cynnwys celf a chrefft, adrodd straeon a gemau. Oedran 3 - 6 mlwydd oed Rhaid i blant gael eu hebrwng gan oedolyn.

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £0.00 - £2.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr