Tom Thumb

31st Aws
Plant | POB DIGWYDDIADAU

Wedi'i berfformio'n gyfan gwbl ar ac o dan fwrdd y gegin, mae'r stori glasurol hon yn dod yn fyw mewn sioe chwareus a diddorol sy'n llawn hud Lyngo ag adar pluog sy'n troelli, tŷ sy'n hedfan a choedwig symudol.

Un noson mae Tom bach yn clywed Mam a Dad yn siarad - does dim byd ar ôl i'w fwyta felly maen nhw'n mynd i'w adael ef a'i chwe brawd yn y goedwig!

Trwy dwyllo ei rieni a'r bwgan mae Tom yn dangos i bawb ei fod yn nerthol er ei fod yn fach, wrth iddo amddiffyn ei frodyr, canfod y trysor a sicrhau na wnawn nhw fyth lwgu eto.
Dewch i ymuno â Tom bach ar ei antur fawr iawn!

Sioe gan Marcello Chiarenza
Wedi'i haddasu gan Patrick Lynch
Cerddoriaeth wreiddiol gan Carlo Cialdo Capelli
Cyfarwyddwr cynorthwyol Gianni Bissaca
Cynorthwy-ydd dylunio Elena Marini

Oedrannau 3+

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £0.00 - £6.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr