Hey Diddle Diddle

8th Med
Plant | POB DIGWYDDIADAU

Antur ddoniol iawn yn llawn cerddoriaeth a phypedwaith, ar gyfer plant 3+ oed.

Pan fydd y lleuad lawn yn disgleirio'n llachar bydd hud yn yr aer, a bydd yr holl anifeiliaid yn dod allan i chwarae. Arhoswch ar eich traed yn hwyr gyda gwartheg sy'n hedfan, cathod jaslyd a llestri sy'n rhedeg yn rhydd wrth i ni neidio a dawnsio i gyfeiliant cerddoriaeth mewn fersiwn newydd wych o'r hwiangerdd glasurol.

Ydych chi erioed wedi ystyried sut y gwnaeth buwch neidio dros y lleuad? Neu pam y rhedodd y ddysgl i ffwrdd gyda'r llwy? Mae'r sioe newydd hon yn cynnwys caneuon gwreiddiol yn cael eu chwarae'n fyw ar y llwyfan, pypedwaith gwych a llawer o chwerthin, ac mae'n ddathliad gwyllt a cherddorol yn ymwneud â phwysigrwydd dychymyg.

Mae Goblin yn gwmni theatr clodwiw sy'n creu sioeau ar gyfer pobl ifanc a theuluoedd.

“Funny and beautiful… dazzling” The Guardian
“Incredible, innovative children’s theatre” WhatsOnStage
“Unmissable musical delight” Timeout
“A real treat” The Stage

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £6.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr