Nôl I Awen
aaa

Arlwyo 'Just Perfect'


Bwytewch mewn steil yn ein caffi bar ar thema’r 1930au, â’i gynllun art decor hardd, wedi’i leoli ar lan y môr. 

Rydyn ni’n cynnig brecwast, bwydlen gartref amser cinio a the prynhawn danteithiol i’r holl deulu gan gynnwys, sgons, teisennau, brechdannau bys, ysgytlaethau cartref, coffi barista a dewis eang o de dail llac. Mwynhewch de prynhawn unigol am £9.95 neu gall dau breson ei fwynhau am £18.95. Dewch ymlaen, sbwyliwch eich hunan!

Hefyd rydyn ni’n cynnig Cerfdy blasus ar ddydd Sul. Mwynhewch eich rhost y dydd gyda llysiau tymhorol, y dresins a grefi am £7.95 ar gyfer oedolion neu ddau gwrs am £10.50. Gall plant o dan 10 fwynhau’r cerfdy am £4.95 yn unig.

Mae ein bwyd yn cael ei baratoi ag angerdd a’i gyflenwi â balchder. Profwch wasanaeth o safon uchel, golygfeydd trawiadol a phrydau bwyd danteithiol a grëir trwy ddefnyddio’r cynnyrch Cymreig gorau.

Ar agor 9yb-5yh 7 diwrnod yr wythnos, yn cynnwys gwyliau banc ac WiFi am ddim i’n holl gwsmeriaid.

Afternoon-tea-porthcawl

Afternoon-tea-porthcawl-cake