Llogi Lleoliad +

Cyfarfodydd a Digwyddiadau

Os oes arnoch chi angen cynnal cyfarfod busnes ar gyfer 6 neu gyngres ar gyfer 600 does dim chwilio ymhellach na Phafiliwn y Grand. Wedi’u lleoli’n berffaith ar lan y môr ym Mhorthcawl mae ein dwy ystafell gyfarfod – y Brif Neuadd ac Ystafelloedd Drws y Llwyfan yn sefyllfaoedd perffaith ar gyfer eich digwyddiad.

Mae’r brif neuadd yn gallu croesawu hyd at 643 o ddirprwyon yn gysurus

Gofodau amlbwrpas hyblyg

Cyfleusterau llwyfan, sain, goleuadau a chyfarpar taflunio proffesiynol ar y safle

Sgrîn sinema safonol a chyfleusterau taflunio HD

Technegwyr AV cymwys i gefnogi’ch digwyddiad

Llawr dawnsio crog a seddau balconi

Wi-Fi cyflym

Gwasanaeth rheoli llawn ar gyfer digwyddiadau

Gofod ar ddull stiwdio drws y llwyfan ar gyfer hyd at 100

Gwasanaeth arlwyo llawn, o ginio bwffe gweithio hyd at ddawnsfeydd cinio gala

Parcio ceir

Pecyn Dirprwy Diwrnod £ 25.00 y person yn cynnwys TAW (isafswm niferoedd 25 ystafelloedd drws y llwyfan neu 50 y brif neuadd) Yn cynnwys llogi ystafell, taflunydd a sgrîn data, tri phlatiad o de, coffi a bisgedi, cinio bwffe gweithio, meicroffonau (y brif neuadd yn unig)I gael dyfynbris di-oed ac i wirio ar argaeledd ar gyfer eich cyfarfod cysylltwch â’n tîm digwyddiadau.

Ffoniwch 01656 815995 neu e-bostiwch functions@grandpavilion.co.uk Lawrlwythwch ein llyfryn cynhadledd yma

Sesiynau Ffilm a Ffotograffau

Wedi’i adeiladu ym 1932, mae Pafiliwn y Grand yn adeilad rhestredig Gradd II â phensaernïaeth hardd a chymeriad sy’n amlwg ar gamera. Mae pob ystafell yn darparu cefndir gwahanol ac unigryw ar gyfer unrhyw sesiwn ffilm neu ffotograffau.

Priodasau: Dywedwch ‘Gwnaf’ ym Mhafiliwn y Grand Porthcawl

Mae Pafiliwn y Grand yn lleoliad perffaith ar gyfer priodas ar lan y môr ym Porthcawl. Mae ein cyfleusterau a lleoliad syfrdanol yn darparu croeso cynnes ar gyfer eich seremoni briodfas sifil, seremoni bartneriaeth sifil a derbyniad priodas tra bod y promenâd eang yn darparu cyfleoedd gwych i dynnu ffotograffau gyda golygfeydd ar draws y Môr Hafren tuag at Exmoor. Rydyn ni’n croesawu un briodas y dydd yn unig felly gallwch chi fod yn sicr y cewch chi ein sylw llawn ar eich diwrnod arbennig. Gydag ystod o fwydlenni gallwch chi drefnu’ch pecyn priodas delfrydol i fod yn addas i’ch gofynion unigol a gallwch chi fod yn sicr drwy’r amser eich bod yn cael gwerth gwych am arian. Bydd ein tîm profiadol o reolwyr digwyddiadau a staff yn eich helpu i greu diwrnod unigryw i chi a helpu ar bob rhan o’r camau cynllunio. Cyfunwch hyn oll â chyfleusterau a gwasanaethau lleoliad theatr broffesiynol a gallwch chi wir fwynhau diwrnod i’w gofio.

Gallwch chi ddewis rhwng dau leoliad: Gall y Brif Neuadd groesawu 100 i 240 o westeion yn gysurus. Dathlwch o dan y gromen eiconig wedi’i goleuo gan 300 o oleuadau â chyfleusterau llwyfan a goleuo llawn, yn berffaith ar gyfer eich adloniant gyda’r nos. Mae ystafelloedd Drws y Llwyfan yn lleoliad clyd sy’n ddelfrydol ar gyfer hyd at 100 o westeion gyda chyfleusterau bar, mynedfa a llwyfan preifat.Mae’r ddau leoliad wedi’u trwyddedu ar gyfer seremonïau priodas sifil a phartneriaeth sifil. Er mwyn sicrhau ein holl sylw rydyn ni’n argymell eich bod yn cysylltu â ni i drefnu amser cyfleus i weld ein cyfleusterau.

Ffoniwch 01656 815995, opsiwn 4 neu e-bostiwch functions@grandpavilion.co.uk Lawrlwythwch ein llyfryn priodas

Gofod Rhagymarfer ac Awditoriwm

Mae gan Bafiliwn y Grand ofod rhagymarfer gydag ardal lwyfan a goleuadau y gellir eu llogi ar gyfer eich defnydd unigol. Mae’r Prif Awditoriwm ar gael ar gyfer eich cymuned neu berfformiad gan gynnwys ar gyfer arddangosfeydd celfyddydau perfformio, cynyrchiadau dramatig amatur ac ysgolion, dathliadau graddio a mwy. Ar ben yr ofod theatr gall y llogi gynnwys ystafelloedd gwisgo, gwasanaeth swyddfa docynnau proffesiynol yn gwerthu tocynnau am eich perfformid a gallwn ni gyflenwi cymorth technegol a gwasanaeth gosod proffesiynol gyda chyfarpar goleuo a sain i’ch cynorthwyo â threfnu’ch digwyddiad er mwyn sicrhau ei fod yn rhedeg yn llyfn.

Cysylltwch â functions@grandpavilion.co.uk neu ar gyfer manylion technegol cysylltwch â Mario Williams, Rheolwr Technegol ar 01656 815985 neu technical@awen-wales.com