NEWYDDION+


Notice: Undefined index: Uncategorized in /var/www/vhosts/awen-wales.com/httpdocs/public/wp-content/themes/awen/content-post.php on line 11

Notice: Undefined index: Uncategorized in /var/www/vhosts/awen-wales.com/httpdocs/public/wp-content/themes/awen/content-post.php on line 12

Galwad am Artistiaid!

Rydym wedi derbyn llawer o adborth cadarnhaol am ein Harddangosfeydd Posteri ar y Promenâd ac rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi ein bod yn agor y cyfle hwn unwaith eto i artistiaid ar gyfer arddangosfeydd rhwng mis Mai ac Awst 2021. Bydd gennym nifer o gyfleoedd i arddangos am gyfnodau o 4 – 6 wythnos. […]

Darllen Rhagor

Cwestiynau Cyffredin – y Coronafeirws (COVID-19)

A yw Pafiliwn y Grand ar agor? Nac ydy. Nid yw’r adeilad ar agor i’r cyhoedd ar hyn o bryd.
A yw eich Swyddfa Docynnau ar agor? Mae cownter y swyddfa docynnau ar gau ar hyn o bryd, ond gallwch ffonio’r swyddfa docynnau rhwng 10am a 2.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ar 01656 815995 neu gallwch e-bostio box.office@awen-wales.com

Darllen Rhagor

DIOLCH!

Ar ran y tîm ym Mhafiliwn y Grand, hoffwn ddiolch yn fawr ac o’r galon i bawb am eich amynedd a’ch cefnogaeth dros yr wythnosau diwethaf.

Darllen Rhagor

Diweddariad: Digwyddiadau a ganslwyd neu a aildrefnwyd ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar 2 Ebrill

Bydd yr holl docynnau a brynwyd eisoes yn ddilys ar gyfer y dyddiadau newydd – rydym wedi anfon neges atoch. Gwiriwch eich e-bost a’ch ffolderi sothach am ddiweddariad.

Darllen Rhagor

Diweddariad 9 Ebrill: Digwyddiadau a ganslwyd neu a aildrefnwyd ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl

Bydd yr holl docynnau a brynwyd eisoes yn ddilys ar gyfer y dyddiadau newydd – rydym wedi anfon neges atoch. Gwiriwch eich e-bost a’ch ffolderi sothach am ddiweddariad.

Darllen Rhagor

Sioeau Newydd Ar Werth…

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi bod sioeau newydd ar werth… Whitesnake’s Bernie Marsden, Come What May – Ultimate Tribute Moulin Rouge, Jazz Sarah Bolter Quartet, WEST, Sainwedd, Film Downton Abbey & Aladdin panto.

Darllen Rhagor