Sleeping Beauty | 14 Rhafryr 2018 – 6 Ionawr 2019 +

Dewch i ymuno â ni am bantomeim gwych y Nadolig hwn. Gyda’r cynhyrchiad llwyddiannus iawn o Cinderella y llynedd yn cael ei ddisgrifio fel sioe sy’n “pefrio a disgleirio â hwyl i’r holl deulu” (Walesonline) mae Pafiliwn y Grand yn

cynllunio panto ysblennydd â’r stori hudol o Sleeping Beauty.

Unwaith eto, bydd gan y sioe yr holl gynhwysion ar gyfer y panto perffaith i’r teulu gyda setiau a gwisgoedd ysblennydd, caneuon a dawnsiau gwych a llawer o hwyl slapstic!

Archebwch eich tocynnau nawr gan fod Sleeping Beauty yn drît yr yl na ddylid

ei golli!

[Panto relaxed guide to the Grand Pavilion Porthcawl pdf]

    

Cyhoeddiad y Cast

Rydyn ni wrth ein bodd i gyhoeddi’r cast ar gyfer ein Pantomeim Nadolig ysblennydd sef Sleeping Beauty.

Bydd Vern Griffiths yn chwarae Dame Dolly Dumpling gyda Kyle Tovey fel y digrif dros ben Hapus Harri, y ddigrifwraig Cerys Nelmes fel Fairy Marina, Laura Mansell fel y Carabosse ddrwg, Aled Herbert fel King Frogmore, Trixie Waggott fel y Princess Rose a Jack Malin fel y Prince.

Mae Kyle Tovey o Glynebwy wrth ei fodd i ymddangos ym Mhafiliwn y Grand, gan fod ganddo atgofion plentyndod o Borthcawl pan ymwelodd e ystod y gwyliau.

Y tro diwethaf i Vern Griffiths wisgo ffrog fel Dame ym Mhafiliwny Grand oedd yn ôl yn 2012 ac mae wrth ei fodd i ddychwelyd i’r lleoliad lle bu’n gwylio pantomeim fel plentyn.

Mae Cerys Nelmes yn wyneb gyfarwydd ar y gylchdaith gomedi ac mae hefyd wedi ymddangos yn Trollied ar Sky 1 yn ogystal ag ymddangos ar Casualty, Stella, Back, The Coroner, Thirteen, Ill Behavior, Galavant a The Rack Pack.

Medd Steve Boden o Imagine Theatre sy’n cynhyrchu’r pantomeim “Rydyn ni wrth ein bodd i gael Cerys ar fwrdd ar gyfer y pantomeim. Mae cael perfformwraig sydd âg arbenigedd ym maes comedi sefyll yn cyflwynorhywbeth gwahanol i’r rôl tylwythen eleni, sy’n gyffrous iawn.

Mae Sleeping Beauty yn rhedeg o ddydd Gwener 14 Rhagfyr 2018 tan ddydd Sul 6 Ionawr 2019.

ARCHEBWCH EICH TOCYNNAU NAWR 


Cinderella yn Torri Recordiau’r Swyddfa Docynnau


Mae’r drysau wedi cau ar Bafiliwn y Grand yn nhymor pantomeim mwyaf llwyddiannus Porthcawl erioed.  Fe wnaeth Cinderella chwalu holl recordiau blaenorol y swyddfa docynnau yn ystod ei rhediad pedair wythnos, er llawenydd mawr y lleoliad a chynhyrchwyr Imagine Theatre.

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth DdiwylliannolAwen  “Dyma’r panto mwyaf llwyddiannus erioed i Bafiliwn y Grand ac mae wedi curo ein holl recordiau sy’n dyddio yn ôl i 1998! Dyma’r panto sydd wedi cyflawni’r elw uchaf erioed â dros 17,500 o docynnau wedi’u gwerthu. Rydym yn credu y dylid dod â chynnyrch o safon uchel i’n holl leoliadau a’i wneud mor fforddiadwy â phosibl. Mae ein tocynnau â phrisiau cystadleuol wedi bod yn boblogaidd dros ben gyda noddwyr eleni ac mae’r derbyniad gan ysgolion wedi bod yn hynod o uchel”.

Meddai Stephen Boden, Rheolwr Gyfarwyddwr Imagine Theatre “bob blwyddyn mae enw da Pafiliwn y Grand wedi bod yn tyfu ac mae’n wych cael mwy o bobl nag erioed o’r blaen yn dod i’w weld”.

Roedd adolygiadau’r gynulleidfa ar TripAdvisor yn llawn canmoliaeth am y sioe gyda sylwadau megis:

“Fe wnaeth pawb ohonom fwynhau’r sioe hudol hon yn fawr. Doniol iawn, proffesiynol ac ysblennydd. Dw i wedi gweld sawl pantomeim â chastiau ag enwau mawr ac mae hyn wedi rhagori arnyn nhw i gyd!!!”

“Panto gwych arall i’r teulu, gwerth ardderchog hefyd – methu aros am y panto Sleeping Beauty, roeddwn i wrth fy modd gyda Buttons a’r Ugly Sisters.”

“Unwaith eto roedd y Pantomeim yma’n ardderchog. Roedd y cast yn frwdfrydig ac yn broffesiynol. Roedd y canu a’r gerddoriaeth yn anhygoel ac roedd y jôcs yn wych.”

“Fe wnaethon ni fwynhau Porthcawl .. yn wir fe wnaethon ni. Adleisiodd y lle ag hwyl, chwerthin a phrofiad panto cywir ag aelodau gwych o’r cast. Byddwn ni’n dychwelyd y flwyddyn nesaf!! A dod â mwy o’n teulu ..”

Aeth Richard Hughes ymlaen “Hoffwn i ddweud diolch i bob un ohonoch chi a wnaeth y panto eleni mor arbennig ac allwn ni ddim aros i gyflwyno Sleeping Beauty ichi. Efallai ei fod yn ymddangos ymhell i ffwrdd ond mae tocynnau eisoes yn cael eu harchebu felly peidiwch ag aros yn rhy hir cyn cael eich tocynnau!”

Rheolir Pafiliwn y Grand gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, elusen gofrestredig, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae Awen eisoes wedi cyhoeddi eu panto ar gyfer Pafiliwn y Grand yn 2018 – Sleeping Beauty, pantomeim eich breuddwydion. Ar ôl llwyddiant ysgubol o’r fath y tymor hwn rydym yn argymell eich bod yn archebu’n gynnar i osgoi cael eich siomi.

Partneriaid Panto

Nathaniel Cars, Glamorgan Gazzette, Leekes, Sainsbury’s