Nôl I Awen
aaa

Cinderella | 15 Rhafryr – 7 Ionawr 2018 +

Fe gewch chi fynd i’r Ddawns… Dewch i fwynhau ym Mhafiliwn y Grand y tymor llawen yma. Gyda llwyddiant mawr Jack and the Beanstalk llynedd, â’r lleoliad “yn arwain y ffordd eto gyda chracer Nadolig o hwyl, hynt a helynt i’r holl deulu” (Walesonline) mae Pafiliwn y Grand yn cynllunio sioe syfrdanol arall ar gyfer y Nadolig hwn gyda stori hudol Cinderella.

Bydd y sioe’n llawn dop golygfeydd ysblennydd, gwisgoedd rhyfeddol, effeithiau arbennig trawiadol, perfformiadau canu a dawnsio campus a chomedi slapstic difyr iawn. A pheidiwch ag anghofio, bydd y ddwy ferch fwyaf ffiaidd ym myd panto yno gyda Chwiorydd Hagr Cinderella yn cynllwynio i’w hatal rhag mynd i’r Ddawns!

“Os ydych chi eisiau difyrru’r holl deulu y tymor yma yna dewch i lawr i lan y môr – mae’n sicr na fyddwch chi’n difaru” Walesonline ar ein pantomeim Jack and the Beanstalk yn 2016.

[Relaxed guide to the Grand Pavilion building]

Panto Junior Chorus Auditions: [Porthcawl Audition day info – 2017]   [Porthcawl Audition form – 2017]

ARCHEBWCH EICH TOCYNNAU NAWR


Adolygiadau'r Gynulleidfa


Roedd adolygiadau’r gynulleidfa ar y cyfryngau cymdeithasol yn llawn canmoliaeth am y sioe gyda sylwadau megis:

“Oen i wrth fy modd gyda’r panto heddiw – diolch yn fawr iawn am brynhawn llawn gwenau. Edrych ymlaen at weld Cinderella flwyddyn nesaf”

“Wedi cael amser syfrdanol iawn yn y pantomeim y prynhawn ‘ma gyda fy merch – roedd y cast yn rhagorol! Dw i’n ei gymeradwyo’n fawr a byddwn i wrth fy modd yn ei wylio eto”

“Es i i banto @GrandPavilionam 11am a dw i’n chwerthin O HYD. Sioe gwbl wych.”

“Pantomeim gwych heno; difyr iawn, wedi’i fwynhau’n fawr. Chwarae teg – mae’r Grand yn cyflwyno Panto gwych bob tro; bydda i’n dod yn ôl flwyddyn nesaf i weld Cinderella.”

“Wedi mynd â fy machgen 3 blwydd oed i wylio’r pantomeim yn y Pafiliwn..sioe ffantastig, y cast yn wych, gwir wedi cael y gynulleidfa i gymryd rhan..roedd fy machgen bach wedi ymgolli ynddo fe ac allai e ddim symud ei lygaid oddi ar y llwyfan! Mae’n sicr y byddwn i’n ei gyneradwyo – mae wedi fy nghael i ymuno yn ysbryd y Nadolig yn wir…methu ag aros am flwyddyn nesaf!!!”

Adolygiad o’n panto Jack and the Beanstalk yn 2016 oddi ar Wales Online

Mae llwyddiant cant y cant gyda chi

Anghofiwch enwau’r sêr mawr a setiau a gwisgoedd cyllideb fawr, mae Pafiliwn Porthcawl yn arwain y ffordd eto gyda chlecar Nadolig llawn hwyl, hynt a helynt ar gyfer yr holl deulu. Cliciwch yma am yr adolygiad llawn

Partneriaid Panto

106.3 Bridge FM, Nathaniel Cars, Glamorgan Gazzette, Leekes, Sainsbury’s