Bar Caffi


Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, y sefydliad elusennol sy’n rheoli ein lleoliad, wedi bod yn gweithio â thîm o arbenigwyr i ddatblygu bwydlen, model gwasanaeth ac adnewyddiad newydd. Rydyn ni’n llawn cyffro â’r cynnydd hyd yn hyn.

O 1 Hydref ymlaen bydd ein Bar Caffi yn cael ei gau dros dro wrth i ni wneud rhai adnewyddiadau. Gwyliwch y gofod hwn am newyddion ynghylch cam 1 ein Bar Caffi newydd neu ddilynwch Pafiliwn y Grand ar gyfryngau cymdeithasol!

Oherwydd y datblygiadau hyn, rydyn ni’n cynyddu ein tîm staff. Gellir canfod manylion ynghylch swyddi ac ymgeisio yma.

 

 


Afternoon-tea-porthcawl

Afternoon-tea-porthcawl-cake