Snow White | 13 Rhafryr 2019 – 5 Ionawr 2020 +

Drych Ddrych ar y wal, pwy yw’r tecaf ohonynt i gyd?

Dewch i ymuno â ni am y pantomeim tecaf ohonynt i gyd yn ystod y tymor Nadoligaidd hwn â’r  tori dylwyth teg hudolus Snow White.

Ar ôl i’r Drych Hud ddatgan mai Snow White yw’r un tecaf yn yr holl wlad, anfonir y Frenhines Ddrwg i gynddaredd eiddigeddus. A fydd ei ffrindiau’n gallu achub Snow White rhag dicter y Frenhines ac a fyddan nhw i gyd yn gallu byw yn hapus byth wedyn?

Unwaith eto, bydd gan Bafiliwn y Grand yr holl gynhwysion ar gyfer y panto perffaith i’r teulu, yn cynnwys cnaf gwarthus, digrifwr truenus a hen wraig y panto, yn ogystal â setiau a gwisgoedd ysblennydd, caneuon a dawnsio gwych a llawer o hwyl slapstic!

Archebwch eich tocynnau nawr gan fod Snow White yn bantomeim na ddylech chi ei golli!

[Panto relaxed guide to the Grand Pavilion Porthcawl pdf]

ARCHEBWCH EICH TOCYNNAU NAWR 

 

************************************************************

Clyweliadau ar gyfer Ensemble Iau

Ydych chi’n hoff iawn o ddawnsio? Ydych chi’n hoff iawn o berfformio? Os felly, dewch i’n clyweliadau agored i ganfod dawnswyr ifanc ar gyfer ein pantomeim ysblennydd i’r teulu Snow White.

Bydd y clyweliadau’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher 4 Medi 2019 ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl.

Mae’r clyweliadau’n agored i’r holl blant rhwng 9-16 oed sydd ym mlynyddoedd ysgol 4-11.*

Bydd y clyweliadau’n cychwyn am 5:30yh a gellir cofrestru o 5yh ymlaen.

*I gael rhagor o wybodaeth am ddiwrnod y clyweliadau, gofynion a rheoliadau ynghylch oedran a mynychu, trowch at www.grandpavilion.co.uk neu www.imaginetheatre.co.uk ac edrychwch o dan fanylion tymor panto 2019/20.

[Porthcawl Audition day info – 2019]   [Porthcawl Audition Form 2019]


Tymor Panto Lledrithiol i Bafiliwn y Grand


Mae’r llenni wedi cau ar bantomeim Pafiliwn y Grand am flwyddyn arall ond mae’r lleoliad eisoes yn edrych ymlaen at eu cynhyrchiad yn 2019, sef y ‘panto tecaf ohonynt i gyd’, Snow White.

Mae enw da pantomeim Pafiliwn y Grand wedi tyfu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf â’r lleoliad yn ymfalchïo mewn darparu cynhyrchiad o ansawdd uchel am brisiau fforddiadwy. Ar ôl torri recordiau’r swyddfa docynnau y llynedd, roedden nhw wrth eu bodd i ragori ar dargedau unwaith eto gyda mwy nag 17,000 o bobl o’r ardal leol yn mynychu’r panto dros gyfnod yr ŵyl.

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, “rydym wrth ein bodd fod Sleeping Beauty wedi bod yn llwyddiant mor fawr. Roeddem yn eithriadol o falch o’r cynhyrchiad a’r holl bobl ddawnus a’i ddygodd yn fyw. “

Meddai Steve Boden o Imagine Theatre sy’n cynhyrchu’r panto “Efallai mai dim ond mis Chwefror ydyw ond mae cynlluniau ar gyfer Snow White eisoes ar y gweill. Mae Panto yn galw am lawer o gynllunio, o drefnu amserlenni a dylunio gwaith celf i ddewis setiau a gwisgoedd, ac wrth gwrs y castio. Ar gyfer y mwyafrif o bobl, dim ond ar gyfer y Nadolig mae’r panto, ond i ni mae’n golygu’r flwyddyn gyfan! “


 

Mae Snow White ar werth nawr ac mae’n rhedeg o ddydd Gwener 13 Rhagfyr 2019 tan ddydd Sul 5 Ionawr 2020. Â holl docynnau llawer o’r perfformiadau yn cael eu gwerthu bob blwyddyn, fe’ch cynghorir i archebu cyn gynted â phosibl ar gyfer y cynhyrchiad lledrithiol hon.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu tocynnau cysylltwch â swyddfa docynnau Pafiliwn y Grand ar 01656 815995 neu ewch i www.grandpavilion.co.uk

Partneriaid Panto

Nathaniel Cars, Glamorgan Gazzette, Sainsbury’s