Back To News

Barbara Dickson

[:en]Barbara Dickson, multi-million selling recording artist, returns to the Grand Pavilion, Porthcawl on Thursday 2 February at 7.30pm, with her incredible band. [:cy]Mae Barbara Dickson, y gantores recordio sydd wedi gwerthu miliynau, yn dychwelyd i Bafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Iau 2 Chwefror am 7.30pm, gyda'i band anhygoel.[:]

[:en]From her folk roots to globally known hits such as The Caravan Song, Another Suitcase In Another Hall plus lots more, Barbara is pure class and not to be missed!

Tickets from £22.50* (includes booking fee), and group discounts of 10 tickets or more are also available, call the Box Office on 01656 815995 or book online at www.grandpavilion.co.uk.
[:cy]
O’i gwreiddiau ym maes canu gwerin i ganeuon llwyddiannus ar lefel fyd-eang megis The Caravan Song, Another Suitcase In Another Hall a llawer mwy, mae Barbara’n berfformwraig o safon uchel a ddylech chi ddim ei cholli hi!

Mae tocynnau’n dechrau o £22.50* (yn cynnwys ffi archebu), a hefyd mae gostyngiadau grŵp o 10 tocyn neu fwy ar gael, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01656 815995 neu archebwch ar-lein yn www.grandpavilion.co.uk.
[:]