Back To News

Seann Walsh – One For The Road

[:en] You might have seen Seann on TV, but he’s something else live – pacing the stage, working the room and reducing crowds to hysterics.[:cy]Efallai byddwch chi wedi gweld Seann ar y Teledu, ond mae'n cyflwyno rhywbeth arall mewn sioe fyw - yn camu'r llwyfan, yn gweithio'r ystafell ac yn peri bod y torfeydd yn mynd i sterics.[:]

[:en]Described by The Guardian as “the best observational comic of his generation” and “One of comedy’s hottest properties… very talented, very funny” Evening Standard

Age guide 14+, tickets £14.50* (includes booking fee), call the Box Office on 01656 815995 or book online at www.grandpavilion.co.uk. For further details please visit www.seannwalsh.com
[:cy]Wedi’i ddisgrifio gan The Guardian fel “digrifwr sylwadol gorau ei genhedlaeth” ac “Un o ddigrifwyr gorau’r byd comedi… talentog iawn, doniol iawn” Evening Standard

Canllaw oedran 14+, tocynnau £14.50* (yn cynnwys ffi archebu), ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01656 815995 neu archebwch ar-lein yn www.grandpavilion.co.uk. I gael rhagor o fanylion ewch i www.seannwalsh.com
[:]