Back To News

Folk Tales of Wales – Branwen ferch Llŷr

Branwen, daughter of Llŷr was married to Matholwch, the King of Ireland, but their marriage was an unhappy one. After being treated cruelly by her husband, Branwen trained a starling to say her name and sent it across the Irish Sea to her brother King Bendigeidfran (Brân the Blessed).
He mobilised a guard made up of the cream of his Welsh soldiers and sailed to Ireland to rescue her. A war breaks out which leaves no survivors except Branwen, Bendigeidfran and seven Welsh soldiers.
Upon arriving home, Bendigeidfran dies from an arrow wound and Branwen, overwhelmed with grief by all the death and destruction, dies of a broken heart.

Branwen ferch Llŷr

Roedd Branwen, ferch Llŷr yn briod â Matholwch, Brenin Iwerddon, ond roedd eu priodas yn anhapus. Ar ôl cael ei thrin yn greulon gan ei gŵr, dysgodd Branwen ddrudwen i ddweud ei henw ac anfonodd yr aderyn ar draws Môr Iwerddon at ei brawd y Brenin Bendigeidfran.
Casglodd ef fyddin at ei gilydd a oedd yn cynnwys milwyr gorau Cymru ac fe wnaethant hwylio i Iwerddon i achub Branwen. Dechreuodd rhyfel, a lladdwyd pawb heblaw am Branwen, Bendigeidfran a saith milwr o Gymru.
Ar ôl cyrraedd adref, bu farw Bendigeidfran o glwyf saeth a bu farw Branwen o dor calon, wedi’i llethu gan alar oherwydd yr holl farwolaeth a dinistr.