Back To News

Folk Tales of Wales – Dinas Emrys

King Vortigern was a Saxon king who tried to build a castle at Dinas Emrys in Snowdonia but the walls kept falling down at night.
The king was instructed to find a young boy who was not conceived by mortal man and upon finding this boy, planned to sacrifice him in an effort to appease the supernatural forces that kept knocking his castle down.

The young boy was Myrddin (Merlin) the wizard, who told the king that the reason his walls were collapsing was because there were two dragons fighting underneath.
The white dragon represented the Saxons and was currently winning but would soon be defeated by the Welsh red dragon. The red dragon defeated the white dragon and Vortigern was defeated by the Welsh in turn.
This dragon is believed to be Y Ddraig Goch from today’s Welsh flag and represents all Welsh people.

Dinas Emrys

Brenin Sacsonaidd oedd y Brenin Vortigern a geisiodd adeiladu castell yn Ninas Emrys yn Eryri ond roedd y waliau’n disgyn i lawr dros nos drwy’r amser.
Cafodd y brenin gyfarwyddyd i ddod o hyd i fachgen ifanc nas cenhedlwyd gan ddyn meidrol ac ar ôl dod o hyd i’r bachgen hwn, roedd yn bwriadu ei aberthu mewn ymdrech i dawelu llid y grymoedd uwch-naturiol a oedd yn taro ei gastell i lawr drwy’r amser.

Y bachgen ifanc oedd Myrddin y dewin, a ddywedodd wrth y brenin mai’r rheswm pam yr oedd ei waliau’n disgyn oedd oherwydd bod dwy ddraig yn ymladd oddi tanynt.
Roedd y ddraig wen yn cynrychioli’r Sacsoniaid a hi oedd yn ennill ar hyn o bryd ond byddai’n cael ei threchu’n fuan gan ddraig goch Cymru. Gorchfygodd y ddraig goch y ddraig wen a threchwyd Vortigern gan y Cymry yn ddiweddarach.
Credir mai’r ddraig hon yw’r Ddraig Goch ar faner Cymru heddiw ac mae hi’n cynrychioli holl bobl Cymru.