Back To News

Folk Tales of Wales – Mallt-y-Nos and the Cwn Annwn

Robert Fitzhamon; the villainous Duke of Gloucester who led the Norman invasion of the kingdom of Morganwg had a very beautiful mistress.
She was known to be very cruel and wicked, but she was a great horsewoman.
Above everything else in the world, she loved to hunt on the estates her lover had given her in the Vale of Glamorgan. On one particularly exhilarating hunt she quipped “if I cannot hunt in heaven then I would rather not go there”.
On the day she died she was refused entry into heaven on account of all her wicked deeds.
Instead she was given a ghostly horse and a pack of Cwn Annwn (HellHounds) to ride with.
They would be cursed to the skies for all eternity. If her ghostly hunt is ever seen by a mortal, it is a foretelling of impending death.

Mallt-y-Nos a Chŵn Annwn

Robert Fitzhamon; roedd gan Ddug ysgeler Caerloyw, a arweiniodd yr ymosodiad Normanaidd ar deyrnas Morgannwg, feistres dlos iawn.
Roedd yn hysbys ei bod hi’n greulon ac yn fileinig iawn, ond roedd hi’n farchoges ardderchog.
Yn anad popeth arall yn y byd, roedd hi wrth ei bodd yn hela ar yr ystadau yr oedd ei chariad wedi eu rhoi iddi hi ym Mro Morgannwg.
Ar un helfa arbennig o fywiogol, dywedodd yn fachog “os na chaf i hela yn y nefoedd yna byddai’n well gennyf beidio â mynd yno”.
Ar y diwrnod y bu farw gwrthodwyd mynediad iddi i’r nefoedd oherwydd ei holl weithredoedd drwg.
Yn hytrach, rhoddwyd iddi geffyl drychiolaethol a chnud o Gŵn Annwn. Cawsant eu melltithio i’r awyr am byth. Os byth y bydd meidrolyn yn gweld ei helfa annaearol, mae hynny’n darogan bod marwolaeth ar fin digwydd.