Back To News

Folk Tales of Wales – The Daughters of the Sea

In Cardigan Bay, there lived an old man and his three beautiful daughters.
The sea god, Dylan, was jealous of the old man and wanted to steal the three daughters for himself so he sent a huge wave to capture them and bring them into the sea.
After seeing how distraught the old man was at the loss of his daughters, Dylan felt remorseful and turned the three women into seagulls so they could belong to both the land and the sea. From then on, whenever the old man would walk along the beach, he would call his daughters’ names and the three seagulls would appear from the horizon to accompany him.

Merched y Môr

Roedd hen ŵr yn byw ym Mae Ceredigion gyda’i dair merch dlos.
Roedd duw’r môr, Dylan, yn eiddigeddus o’r hen ŵr ac eisiau dwyn y tair merch iddo’i hun felly anfonodd don enfawr i’w cipio a dod â nhw i mewn i’r môr.
Ar ôl gweld pa mor drallodus oedd yr hen ŵr ar ôl colli ei ferched, roedd yn edifar gan Dylan a throdd y tair merch yn wylanod fel y byddent yn perthyn i’r tir ac i’r môr. O hynny ymlaen, pryd bynnag y byddai’r hen ŵr yn cerdded ar hyd y traeth, byddai’n galw enwau ei ferched a byddai’r tair gwylan yn ymddangos o’r gorwel i gadw cwmni iddo.