Back To News

Folk Tales of Wales – The Lost Town of Kenfig

Kenfig was once a bustling and thriving town and port, but its fate was sealed when a young peasant boy from the town fell hopelessly in love with the daughter of the Earl of Glamorgan.
Knowing their union would never be permitted on account of their social differences he went to the home of an old knight.
He killed him and threw his body into a nearby lake and assumed his estate, pretending to be a long lost son.
When he was presented to the Earl’s daughter in all his finery she fell for him instantly and they were married at Kenfig. During the wedding celebrations, the ghostly voice of the murdered knight rang out through the rafters: “vengeance will be mine”.
With that, a huge tidal wave engulfed the town until all that was left to be seen was the lake you see at Kenfig now, with just the chimneys of the houses beneath still smoking above the water line.
On a clear day, with a boat on the lake, you can still see the remains of the houses below and if a storm is due you can hear the church bells ringing from their watery resting place.

Tref Goll Cynffig

Roedd Cynffig unwaith yn dref a phorthladd prysur a ffyniannus, ond seliwyd ei thynged pan syrthiodd bachgen ifanc gwerinol o’r dref mewn cariad dwfn â merch Iarll Morgannwg.
Gan wybod na fyddai eu priodas byth yn cael ei chaniatáu oherwydd y gwahaniaeth yn eu hamgylchiadau cymdeithasol, aeth y bachgen i gartref hen farchog.
Lladdodd y marchog a thaflu ei gorff i mewn i lyn cyfagos a meddiannu ei ystâd, gan esgus mai mab colledig ydoedd. Pan gafodd ei gyflwyno i ferch yr Iarll yn ei holl wychder, syrthiodd hi mewn cariad ag ef ar unwaith ac fe’u priodwyd yng Nghynffig.
Yn ystod dathliadau’r briodas, seiniodd llais annaearol y marchog a lofruddiwyd drwy’r trawstiau: “byddaf yn dial”. Gyda hynny, llyncwyd y dref gan don lanw enfawr a’r cyfan a oedd ar ôl i’w weld oedd y llyn a welir yng Nghynffig heddiw, gyda dim ond simneiau’r tai yn mygu uwchben y dŵr.
Ar ddiwrnod clir, gyda chwch ar y llyn, gallwch weld olion y tai islaw o hyd ac os oes storm ar y ffordd, gallwch glywed clychau’r eglwys yn canu o’u man gorffwys o dan y dŵr.