2020 Best Festival Elvis (Heat 2) & Grand Final

26th Med

Mwy O Wybodaeth

Queen of the Ocean Dining Experience

24th Ebr - 25th Ebr

Mwy O Wybodaeth

Herman's Hermits 55th Anniversary UK Tour

6th Maw

Herman’s Hermits, un o fandiau mwyaf llwyddiannus y 60au, nid yn unig yn y DU, ond o gwmpas y byd.

Mwy O Wybodaeth

Aladdin (Christmas 2020)

11th Rha - 3rd Ion

Gwireddu dymuniadau dros gyfnod y Nadolig

Mwy O Wybodaeth

Priodasau

Pafiliwn y Grand yw’r lleoliad perffaith ar gyfer priodas ar lan y môr ym Mhorthcawl

Mwy O Wybodaeth

Toploader

26th Meh

Mwy O Wybodaeth

Los Pacaminos feat. Paul Young

12th Meh

Los Pacaminos yw Paul Young, Drew Barfield, Mark Pinder, Steve Greetham, Jamie Moses a Melvin Duffy (chwaraewr mwyaf blaenllaw y gitâr ddur bedalau ym Mhrydain).

Mwy O Wybodaeth

John Lydon – I Could Be Wrong, I Could Be Right

2nd Hyd

Mwy O Wybodaeth

Pafiliwyn Y Grand

Rhedir Pafiliwn y Grand gan dîm wedi'i ymroddi i sicrhau bod eich ymweliad yn un cofiadwy

Mwy O Wybodaeth

Lost In The Rhythm: Amy Dowden, Ben Jones & Colin Jackson

19th Maw

Mae ‘Lost In The Rhythm’ yn sioe hollol newydd sy'n cyflwyno chymysgedd gyffrous o ddawnsiau Neuadd Ddawns a Lladin â pherfformiadau unigol gan Amy Dowden, Ben Jones a Colin Jackson yn ogystal â pherfformiadau grŵp adloniannol â'u dawnswyr cefnogol.

Mwy O Wybodaeth

Day at Night – The Doris Day Songbook

8th Maw

Mae'n ddathliad o fywyd Doris Day, sy'n cynnwys dros 24 o ganeuon poblogaidd o lyfr caneuon Doris Day, â'r caneuon wedi eu plethu â storïau, anecdotau a ffeithiau am fywyd y wraig arbennig hon.Mae'r sioe hefyd yn cynnwys canwr gwrywaidd a thaflunio i ail-greu nostalgia oes a fu. Bydd band day at night hefyd yn ymddangos ar y llwyfan a'r uchafbwynt fydd ail-greu perfformiad olaf Doris Day yn 1975 i CBS.

Mwy O Wybodaeth

What's Love Got To Do With It?

29th Che

What's Love Got To Do With It? yw'r sioe newydd lawen sy'n dathlu cerddoriaeth yr anhygoel Tina Turner.

Mwy O Wybodaeth

Bernie Marsden

11th Med

 Whitesnake's Bernie Marsden - Guitar hero and one of rock’s true legends.

Mwy O Wybodaeth

Amdanom ni


Mae’r Pafiliwn Mawr wedi’i leoli ar lan y môr Porthcawl. Mae gan bob ymagwedd arwyddion hamdden hamdden brown a gwyn, gan ei gwneud yn hawdd iawn dod o hyd iddi. Ymhlith y tirnodau nesaf wrth ymyl y Pafiliwn y Grand mae archfarchnad mini-un Stop a Gwesty Seabank.

Calendr


Digwyddiadau Nesaf


Art Class - Beginners - Spring 2020
30 Ion Tocynnau

Art Class - Everyone - Spring 2020
30 Ion Tocynnau

Art Class - Children - Spring 2020
30 Ion Tocynnau

Dance for Dementia Spring

Tea Dance Spring

AM Y GRAND PAVILION PORTHCAWL


Gyda rhaglen sydd wedi cynnwys popeth o Eddie Izzard i’r Supremes a Barbara Dickson i Rob Brydon, mae Pafiliwn y Grand yn anelu’n uchel o ran cyflwyno’r theatr a cherddoriaeth fyw orau oll i’r dref fach hon ar lan y môr.
Wrth ochr ei raglen proffesiynol mae ystod eang o weithgareddau cyfranogol yn cynnwys y Dawnsfeydd Te chwedlonol a rhaglen boblogaidd iawn o ddosbarthiadau celf. Hefyd mae’n gartref i un o gwmnïau celfyddydau ieuenctid blaengar y wlad, sef Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr ac wrth gwrs, mae’n cyflwyno golygfa ysblennydd syfrdanol bob blwyddyn gyda’i bantomeim Nadolig blynyddol. Pan nad ydyn ni’n brysur yn difyrru trwy ein rhaglen ein hunain, rydyn ni’n falch o groesawu nifer fawr o gorau, grwpiau drama ac ysgolion lleol.

Hefyd rydyn ni’n cynnig dewis hyblyg ac unigryw o leoliad ar gyfer cynadleddau, priodasau a lliaws mawr o ddigwyddiadau preifat. Ac ar y cyd â hyn oll mae caffi-bar gyda golygfeydd panoramig tua’r de ar draws Môr Hafren sy’n cynnal ei gyfres ei hunan o ddigwyddiadau am ddim yn cynnwys Suliau Jazz a Chlasuron Amser Cinio.

GRAND PAVILION


FACEBOOK


NEWYDDION +Sioeau Newydd Ar Werth…

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi bod sioeau newydd ar werth… Whitesnake’s Bernie Marsden, Come What May – Ultimate Tribute Moulin Rouge, Jazz Sarah Bolter Quartet, WEST, Sainwedd, Film Downton Abbey & Aladdin panto.

Darllen Rhagor

Eira Wen yn Torri Recordiau’r Swyddfa Docynnau ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl

Mae’r drysau wedi cau ar Bafiliwn y Grand yn nhymor pantomeim mwyaf llwyddiannus Porthcawl erioed â bron i 18,000 o docynnau wedi’u gwerthu.

Darllen Rhagor

Buddsoddi £70,000 mewn goleuadau LED newydd ym Mhafiliwn y Grand

Mae Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl, a reolir gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ar ran Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, wedi cael goleuadau LED newydd, â chymorth cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Tref Porthcawl.

Darllen Rhagor