Amdanom ni


Mae’r Pafiliwn Mawr wedi’i leoli ar lan y môr Porthcawl. Mae gan bob ymagwedd arwyddion hamdden hamdden brown a gwyn, gan ei gwneud yn hawdd iawn dod o hyd iddi. Ymhlith y tirnodau nesaf wrth ymyl y Pafiliwn y Grand mae archfarchnad mini-un Stop a Gwesty Seabank.

Calendr


Digwyddiadau Nesaf


Welsh Wrestling 2021
13 Aws Tocynnau

Gel Printing Workshop
21 Aws Tocynnau

Lee Mead: My Band and Me

Shiny Happy People
13 Med Tocynnau

2021 Ocean Film Festival World Tour
23 Med Tocynnau

AM Y GRAND PAVILION PORTHCAWL


Gyda rhaglen sydd wedi cynnwys popeth o Eddie Izzard i’r Supremes a Barbara Dickson i Rob Brydon, mae Pafiliwn y Grand yn anelu’n uchel o ran cyflwyno’r theatr a cherddoriaeth fyw orau oll i’r dref fach hon ar lan y môr.
Wrth ochr ei raglen proffesiynol mae ystod eang o weithgareddau cyfranogol yn cynnwys y Dawnsfeydd Te chwedlonol a rhaglen boblogaidd iawn o ddosbarthiadau celf. Hefyd mae’n gartref i un o gwmnïau celfyddydau ieuenctid blaengar y wlad, sef Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr ac wrth gwrs, mae’n cyflwyno golygfa ysblennydd syfrdanol bob blwyddyn gyda’i bantomeim Nadolig blynyddol. Pan nad ydyn ni’n brysur yn difyrru trwy ein rhaglen ein hunain, rydyn ni’n falch o groesawu nifer fawr o gorau, grwpiau drama ac ysgolion lleol.

Hefyd rydyn ni’n cynnig dewis hyblyg ac unigryw o leoliad ar gyfer cynadleddau, priodasau a lliaws mawr o ddigwyddiadau preifat. Ac ar y cyd â hyn oll mae caffi-bar gyda golygfeydd panoramig tua’r de ar draws Môr Hafren sy’n cynnal ei gyfres ei hunan o ddigwyddiadau am ddim yn cynnwys Suliau Jazz a Chlasuron Amser Cinio.

GRAND PAVILION


FACEBOOK


NEWYDDION +Straeon Gwerin Cymru – Ceffyl Dŵr

Mae llawer o draddodiadau Celtaidd a Llychlynnaidd yn cynnwys ceffylau dieflig yn eu llên gwerin. Mae’r Ceffyl Dŵr, fodd bynnag, yn unigryw i Gymru. Roedd yr anghenfil hwn yn newid ei ffurf ac roedd yn gallu edrych fel ceffyl dof, yn pori’n dawel wrth ymyl rhyd neu groesfan afon. Byddai teithiwr anffodus yn dod heibio […]

Darllen Rhagor

Straeon Gwerin Cymru – Cap Coch

Ar lannau afon Ogwr, yn ymyl safle’r bont dipio heddiw, roedd tafarn yn arfer bod yno. Cai ei rhedeg gan ddyn dieflig a arferai wisgo cap coch ac felly daeth yn adnabyddus fel Cap Coch. Yr hyn na wyddai’r bobl a ymwelai â’i dafarn oedd ei fod yn lleidr pen ffordd. Yn y nos, byddai’n […]

Darllen Rhagor

Straeon Gwerin Cymru – Tref Goll Cynffig

Roedd Cynffig unwaith yn dref a phorthladd prysur a ffyniannus, ond seliwyd ei thynged pan syrthiodd bachgen ifanc gwerinol o’r dref mewn cariad dwfn â merch Iarll Morgannwg. Gan wybod na fyddai eu priodas byth yn cael ei chaniatáu oherwydd y gwahaniaeth yn eu hamgylchiadau cymdeithasol, aeth y bachgen i gartref hen farchog. Lladdodd y […]

Darllen Rhagor