2019 Banff Top Dog Film Festival

13th Tac

Oddi wrth gynhyrchwyr taith Gŵyl Ffilmiau Banff yn y DU at y daw casgliad o ffilmiau byrion am gŵn a'u pobl.Yn dilyn ei llwyddiant ysgubol ar lefel ryngwladol, mae'r daith yn dod i'r DU am y tro cyntaf gan gynnwys cŵn o bob cefndir ar y sgrîn fawr. Dewch i gwrdd ag arwyr â phedair coes, cylymau na ellir eu torri a chymdeithion cynol sy'n cyfoethogi bywydau pawb maent yn dod ar eu traws!

Mwy O Wybodaeth

Pafiliwyn Y Grand

Rhedir Pafiliwn y Grand gan dîm wedi'i ymroddi i sicrhau bod eich ymweliad yn un cofiadwy

Mwy O Wybodaeth

John Lydon – I Could Be Wrong, I Could Be Right

2nd Hyd

Mwy O Wybodaeth

Priodasau

Pafiliwn y Grand yw’r lleoliad perffaith ar gyfer priodas ar lan y môr ym Mhorthcawl

Mwy O Wybodaeth

Chicago Blues Brothers

22nd Tac

Y sioe ysblennydd arobryn hon yw cynhyrchiad mwyaf ac annwylaf Ewrop o'r Blues Brothers.

Mwy O Wybodaeth

Wizard of Oz - Ballet Theatre UK

14th Tac

Ymunwch â Ballet Theatre UK wrth i ni ddilyn y ffordd frics melyn a darganfod holl ryfeddodau Oz.

Mwy O Wybodaeth

Snow White (Christmas 2019)

14th Rha - 5th Ion

Drych Ddrych ar y wal, pwy yw'r tecaf ohonynt i gyd?

Mwy O Wybodaeth

A Merry Little Christmas with Only Men Aloud

29th Tac

Mwynhewch A Merry Little Christmas!Only Men Aloud Gyda'r Gwesteion Arbennig Iawn John Owen-Jones A Sophie Evans Ledled Cymru Y Gaeaf HwnAr ôl llwyddiant ysgubol eu Dathliad Gala'r Degawd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a Thaith y DU y llynedd, mae Only Men Aloud yn mynd yn ôl allan ar y ffordd y Gaeaf hwn i gael Merry Little Christmas gyda'u cefnogwyr ledled Cymru. Yn ymuno â nhw y Nadolig hwn fydd seren arobryn y West End John Owen-Jones a fydd yn ymuno â nhw yng Nghaerdydd ac Abertawe ac ar ôl serennu fel Glinda yn Wicked yn y West End yn Llundain, bydd Sophie Evans o Donypandy yn ymddangos ym mhob un o'r dyddiadau.

Mwy O Wybodaeth

Lost In The Rhythm: Amy Dowden, Ben Jones & Colin Jackson

19th Maw

Mae ‘Lost In The Rhythm’ yn sioe hollol newydd sy'n cyflwyno chymysgedd gyffrous o ddawnsiau Neuadd Ddawns a Lladin â pherfformiadau unigol gan Amy Dowden, Ben Jones a Colin Jackson yn ogystal â pherfformiadau grŵp adloniannol â'u dawnswyr cefnogol.

Mwy O Wybodaeth

Amdanom ni


Mae’r Pafiliwn Mawr wedi’i leoli ar lan y môr Porthcawl. Mae gan bob ymagwedd arwyddion hamdden hamdden brown a gwyn, gan ei gwneud yn hawdd iawn dod o hyd iddi. Ymhlith y tirnodau nesaf wrth ymyl y Pafiliwn y Grand mae archfarchnad mini-un Stop a Gwesty Seabank.

 

Calendr


Digwyddiadau Nesaf


Dance for Dementia
12 Tac Tocynnau

Tea Dance
12 Tac Tocynnau

2019 Banff Top Dog Film Festival
13 Tac Tocynnau

Felt Christmas Decoration Workshop
14 Tac Tocynnau

Wizard of Oz - Ballet Theatre UK
14 Tac Tocynnau

AM Y GRAND PAVILION PORTHCAWL


Gyda rhaglen sydd wedi cynnwys popeth o Eddie Izzard i’r Supremes a Barbara Dickson i Rob Brydon, mae Pafiliwn y Grand yn anelu’n uchel o ran cyflwyno’r theatr a cherddoriaeth fyw orau oll i’r dref fach hon ar lan y môr.

Wrth ochr ei raglen proffesiynol mae ystod eang o weithgareddau cyfranogol yn cynnwys y Dawnsfeydd Te chwedlonol a rhaglen boblogaidd iawn o ddosbarthiadau celf. Hefyd mae’n gartref i un o gwmnïau celfyddydau ieuenctid blaengar y wlad, sef Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr ac wrth gwrs, mae’n cyflwyno golygfa ysblennydd syfrdanol bob blwyddyn gyda’i bantomeim Nadolig blynyddol. Pan nad ydyn ni’n brysur yn difyrru trwy ein rhaglen ein hunain, rydyn ni’n falch o groesawu nifer fawr o gorau, grwpiau drama ac ysgolion lleol.

Hefyd rydyn ni’n cynnig dewis hyblyg ac unigryw o leoliad ar gyfer cynadleddau, priodasau a lliaws mawr o ddigwyddiadau preifat. Ac ar y cyd â hyn oll mae caffi-bar gyda golygfeydd panoramig tua’r de ar draws Môr Hafren sy’n cynnal ei gyfres ei hunan o ddigwyddiadau am ddim yn cynnwys Suliau Jazz a Chlasuron Amser Cinio.

 

 

GRAND PAVILION


FACEBOOK


NEWYDDION +9 – 16 oed ac eisiau ymddangos mewn panto proffesiynol? Dewch i’n rhagymarferion agored, mae’n well cofrestru o flaen llaw…

Darllen Rhagor

Sioeau Newydd Ar Werth…

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi bod sioeau newydd ar werth: Film: Rocketman (15), Screening Rugby World Cup: Wales vs Uruguay, Alistair McGowan – The Piano Show, Michael Morpurgo’s Mimi and the Mountain Dragon, Day and Night – The Doris Day Songbook a Lost In The Rhythm: Amy Dowden, Ben Jones & Colin Jackson.

Darllen Rhagor

Drych Ddrych ar y wal, ai Panto Pafilwn y Grand yw’r Tecaf Ohonynt Oll?

Mae Pafiliwn y Grand, Porthcawl yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Vern Griffiths a Kyle Tovey yn dychwelyd ar gyfer eu pantomeim hudolus i’r teulu Snow White y Nadolig hwn yn dilyn eu llwyddiant ysgubol yng nghynhyrchiad y llynedd, Sleeping Beauty.

Darllen Rhagor