Nôl i Newyddion

Arddangosfa Celf Haf

Arlunwyr - cyflwynwch eich gwaith i'n harddangosfa gelf flynyddol sy'n digwydd dydd Llun 7 - Dydd Sul 13 Awst 10am - 6pm a'r lansiad ar ddydd Llun 7 Awst 6pm.

Mae’n arddangosfa agored felly nid oes gennym ni thema, ond rydym ni’n gwahodd artistiaid i gyflwyno gwaith sydd heb gael ei arddangos ym Mhafiliwn y Grand o’r blaen. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau i gael gwybodaeth bellach neu cliciwch ar y ddolen i gael ffurflen gyflwyniadau pdf.

[Letter to artists and submission forms 2017]

Arlunwyr – cyflwynwch eich gwaith i’n harddangosfa gelf flynyddol sy’n digwydd dydd Llun 7 –
Dydd Sul 13 Awst 10am – 6pm a’r lansiad ar ddydd Llun 7 Awst 6pm.