Nôl i Newyddion

Connla

Mae Connla'n fand newydd cyffrous o Iwerddon gyda gwreiddiau traddodiadol cryf sy'n rhoi sain unigryw i'w cerddoriaeth. Wedi'u disgrifio fel “Y Grŵp Newydd Mwyaf Cyffrous o Ogledd Iwerddon” (Irish American News) gallwch chi eu gweld yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Iau 16 Chwefror 7.30yh.

Mae ei trefniannau sensitif ac arloesol o ganeuon ac alawon gwerin traddodiadol a modern wedi ennill canmoliant iddyn nhw ar draws y gymuned werin. Ar ôl cwrdd tra’n astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Ulster, cyn bo hir dechreuon nhw berfformio gyda’i gilydd gan ddatblygu cyfeillgarwch.

Maen nhw’n dod o ddinasoedd Armagh a Derry: mae Ciara McCafferty (llais), Ciaran Carlin (chwibanau) a Paul Starrett (gitar) yn wynebau cyfarwydd ar y llwyfan gerddoriaeth leol, a mae’r siblingiaid o Armagh Emer a Conor Mallon yn ymuno v nhw ar y delyn a’r pibau uilleann.

“Ystyriwch mai hon yw eich system rybudd cynnar….mae rhywbeth difrifol ar y gorwel a’r storm greadigol honno yw Connla.” Irish Music Magazine

Grŵp Newydd Gorau – Gwobrau Live Ireland Music 2016
Grŵp Newydd y Flwyddyn – Chicago Irish American News 2016

Tocynnau £11.50* (yn cynnwys ffi archebu), ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01656 815995 neu archebwch ar-lein yn www.grandpavilion.co.uk. I gael rhagor o fanylion ewch i www.connlamusic.com