Nôl i Newyddion

Perfformiad hamddenol a pherfformiad Wedi’i Arwyddo o Cinderella

Perfformiad Hamddenol a pherfformiad Wedi’i Arwyddo o Cinderella

Yn dilyn llwyddiant perfformiadau hygyrch y llynedd, bydd Pafiliwn y Grand unwaith eto’n cynnal perfformiad wedi’i arwyddo ar ddydd Iau, 28 Rhagfyr am 5pm a pherfformiad hamddenol ar ddydd Iau 4 Ionawr am 10.30am.

Mae’r perfformiad wedi’i arwyddo er lles y rhai sy’n defnyddio iaith arwyddion. Bydd Rachel Williams, arwyddwraig hyfforddedig Iaith Arwyddion Prydain (BSL), yn sefyll ar un ochr i’r llwyfan ac yn dehongli’r sgript a ddefnyddir gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y bydd yn cael ei pherfformio.

Bwriad y perfformiad wedi’i ymlacio yw croesawu’r rhai y byddai’n well ganddynt brofiad theatrig llai ffurfiol. Gwahoddir aelodau’r gynulleidfa i wneud sŵn a symud o gwmpas yn ôl yr angen a gwneir newidiadau bach i’r effeithiau golau a sain er mwyn lleihau unrhyw orbryder.

Bydd y perfformiad hamddenol o fudd i unigolion â chyflyrau sbectrwm awtistiaeth, anawsterau dysgu neu anawsterau synhwyraidd a chyfathrebu. Bydd staff ychwanegol wrth law i helpu a bydd lleoedd cadair olwyn ychwanegol. Darperir cymhorthion gweledol ar gyfer mynd o gwmpas y lleoliad, yn ogystal â stori gymorth gweledol Cinderella.

Mae tocynnau am ddim ar gael i ofalwyr sydd â cherdyn Hynt yn mynychu gyda’r rhai sydd angen cymorth. I drafod unrhyw ofynion pellach neu i archebu ar gyfer y perfformiad wedi’i arwyddo neu’r perfformiad hamddenol, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau 01656 815995.

Dewch i fwynhau holl hud y pantomeim, mewn amgylchedd mwy hygyrch a hamddenol!