Nôl i Newyddion

Sarah Millican: Ymrwymiad Rheoli

Newydd ei gyhoeddi y bydd Sarah Millican yn dod â'i thaith Selog dros Reoli i Bafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Iau 8 Chwefror am 8pm.

Dydy Sarah Millican ddim yn mynd dros ben llestri i reoli, mae hi’n hoffi rheoli’n unig. Mae hi hyd yn oed yn rheoli ei sarhadau ei hunan, welwch chi?

Ydych chi’n trefnu’r nosau allan? Ydych chi’n gyfrifol am basbortau ar eich gwyliau? Yna rydych chi’r un peth â hi!

Os ydych chi’n trefnu’r tocynnau am y sioe hon neu’n troi i fyny pan mae rhywun yn dweud wrthych chi, croeso. Byddwch chi’n dysgu am Ddynion Achub, rhechain mewn trôns ysbyty, beth all ddigwydd wrth ffitio bra, buddion caserol, ac awgrymiadau ar sut i siarad â gweithwyr siop a’r dull cywir o fwyta bisged.

Difyr, didwyll ac yn ddigywilydd o fudr.

Tocynnau ar werth y dydd Gwener yma (30 Mehefin) am 10am wedi’u prisio ar £28* (ffioedd archebu’n gymwys), ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01656 815995 neu archebwch ar-lein yn www.grandpavilion.co.uk.