Nôl i Newyddion

Mynychwyr theatr yn codi arian dros elusen

Mae teuluoedd hael a oedd yn mwynhau'r pantomeim Jack and the Beanstalk yn Theatr Pafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Sul 11 Rhagfyr wedi codi swm trawiadol o£1568 ar gyfer elusennau lleol.

Fe wnaeth Maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Cynghorydd Reg Jenkins a Maer Tref Porthcawl, Y Cynghorydd Robert Lee fynychu’r perfformiad gyda chynrychiolwyr elusennau’r Meiri.

Codwyd yr arian trwy gyfuniad o gasgliadau bwced, raffl a rhodd a wnaed o bob tocyn a werthwyd ar gyfer y perfformiad.

Cafodd gwesteion a theuluoedd eu trin i berfformiad ysblennydd o Jack and the Beanstalk ar ei phenwythnos agoriadol a werthodd bob tocyn gyda chymeriadau megis Dame Trot, Simple Simon, Jack, Princess Tamara, Fairy, Fleshcreep, Daisy the Cow ac wrth gwrs y Cawr!

Mae rhai o’r perfformiadau o Jack and the Beanstalk eisoes wedi gwerthu pob tocyn felly archebwch eich tocynnau nawr er mwyn osgoi cael eich siomi ar y cynhyrchiad campus hwn lle mae’r ‘holl oedolion yn talu prisiau plant’. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01656 815995 neu ewch i’r wefan www.grandpavilion.co.uk.

Mae’r pantomeim yn rhedeg tan ddydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2016.