Nôl i Newyddion

Panto Seren leol Rebecca Craven i Ledaenu Ychydig o Hudoliaeth ym Mhanto Pafiliwn y Grand

Mae Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl wrth eu bodd i gyhoeddi y bydd Rebecca Craven yn chwarae’r brif ran yn eu panto anferth ar gyfer y teulu sef Jack and the Beanstalk y Nadolig hwn.

Mae Rebecca yn adnabyddus i gefnogwyr y ddrama BBC Waterloo Road fel Rhiannon Salt, rôl iddi hi ei chwarae am dair blynedd. Hefyd mae Rebecca wedi ymddangos yn Doctors a Cradle to the Grave. Yna symudodd hi i faes theatr gerddorol, yn chwarae Tracy Turnblad yn Hairspray yn y Curve yng Nghaerlŷr, yr hyn iddi dderbyn adolygiadau canmoliaethus amdani, ac yn gynharach eleni roedd hi’n seren yn Only the Brave yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd, sioe gerdd wedi’i seilio ar Laniadau D Day.

Yn wreiddiol mae Rebecca’n dod o Gastell Nedd gerllaw ac mae hi wrth ei bodd i fod yn ôl yng Nghymru i dreulio tymor yr ŵyl gyda’i theulu ac i ymddangos ym mhanto ysblennydd hwyliog Pafiliwn y Grand.

Meddai Rebecca “Er fy mod i’n byw yn Llundain ar hyn o bryd mae gen i lawer o ffrindiau a theulu yng Nghymru a dw i wedi clywed bod panto Porthcawl yn ddifyr iawn bob tro!”

Meddai Louise Redmond, Pennaeth Castio gydag Imagine Theatre, “Fe welson ni Rebecca yn Hairspray ychydig flynyddoedd yn ôl gan feddwl ei bod hi’n wych. Unwaith roedden ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud Jack and the Beanstalk ym Mhorthcawl fe wnes i feddwl amdani ar unwaith ar gyfer rôl y Dylwythen Deg. Mae’r Dylwythen Deg yn Jack and the Beanstalk yn ddifyr iawn, mympwyol, haerllug ac eithaf talog a mae’n sbario gyda Fleshcreep, y person drwg sy’n achosi drygioni gryn dipyn, felly mae’n rôl ddelfrydol i Rebecca.”

Bydd Rebecca’n seren wrth ochr ffefrynau Pafiliwn y Grand Jolyon Dixon fel Dame Trot a Nathan Guy fel Simple Simon.

Mae Jack and the Beanstalk yn rhedeg o Ddydd Gwener 9 tan Ddydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2016. Wedi dau dymor sydd wedi torri recordiau rydyn ni’n eich cynghori i archebu tocynnau’n gynnar i sicrhau eich bod yn cael seddau yn eich perfformiad dewisol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu tocynnau cysylltwch â swyddfa docynnau Pafiliwn y Grand ar

01656 815995 neu ewch i www.grandpavilion.co.uk