Nôl i Newyddion

The Greatest Love of All – The Whitney Houston Show

Mae’r cynhyrchiad syfrdanol hwn, yn cynnwys doniau lleisiol trawiadol Belinda Davids o Dde Affrica, yn deyrnged wedi’i chrefftio’n hyfryd i un o’r cantorion fwyaf ei pharch dros y byd. Â chyfeiliant band llawn a dawnswyr, mae Belinda’n perfformio dros ddwy awr o ganeuon llwyddiannus mwyaf annwyl Whitney Houston yn fyw ar y llwyfan.

Yn ychwanegol i feddu ar lais a ddisgrifiwyd fel un “trawiadol debyg” i’r ddifa o’r byd cerdd boblogaidd, mae Belinda’n cydnabod yn agored mai Houston yw ei harwres bersonol a mai hi oedd yr ysbrydoliaeth wreiddiol am ei gyrfa ei hunan pan ddechreuodd hi ganu’n 14 oed. “Dw i eisiau i bobl ddod a chofio Whitney pan oedd hi yn ei hanterth a phan oedd hi’n ardderchog”, dywed Davids.

Mae pobl ledled y byd wedi gwneud hynny’n union, gyda De Affrica, Seland Newydd, Singapôr, Canada ac UDA eisoes wedi cynnal perfformiadau a werthwyd allan yn ystod y cyfnod o ddwy flynedd mae’r sioe wedi teithio.

Mae’r sioe yn cynnwys 20 o ganeuon mwyaf poblogaidd Houston wedi’u cymryd o ystod lawn ei gyrfa, gan gynnwys ‘I Will Always Love You’, ‘I Wanna Dance With Somebody’, ‘Didn’t We Almost Have It All’, ‘I’m Every Woman’, ‘Exhale (Shoop Shoop)’, ‘Million Dollar Bill’ a mwy.

Mae’r Sioe Whitney Houston wedi’i hymroddi i gadw cerddoriaeth ac ysbryd y ddiweddar, gwych a digymar Whitney Houston yn fyw.

Mae tocynnau’n amrywio o £26.50 i £28.50, hefyd mae gostyngiadau grŵp o 10 tocyn neu fwy ar gael, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01656 815995 neu archebwch ar-lein yn www.grandpavilion.co.uk