Nôl i Newyddion

Drych Ddrych ar y wal, ai Panto Pafilwn y Grand yw’r Tecaf Ohonynt Oll?

Mae Pafiliwn y Grand, Porthcawl yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Vern Griffiths a Kyle Tovey yn dychwelyd ar gyfer eu pantomeim hudolus i’r teulu Snow White y Nadolig hwn yn dilyn eu llwyddiant ysgubol yng nghynhyrchiad y llynedd, Sleeping Beauty.

 

Mae Vern yn edrych ymlaen at wisgo’r ffrogiau unwaith eto i chwarae rhan yr Hen Wraig, ac yn ôl Verne, “Pafiliwn y Grand yw ble byddwn i’n mynd i weld panto pan yn blentyn, a hefyd mae’r holl bobl leol yn hyfryd, felly mae ganddo le arbennig yn fy nghalon.”

 

“Mae chwarae rhan yr Hen Wraig yn wych oherwydd rwy’n gallu dod yn fam i bawb – a phwy na fyddai am wneud hynny ?! Mae’n fraint cael bod (gyda Kyle) yn un o’r cymeriadau sy’n cael rhyngweithio â’r gynulleidfa ac ochri â nhw. Rydym yn eu denu i mewn i’n byd panto gwallgof, a byddant yn gadael â gwên ar eu hwyneb! Hefyd, dw i’n gobeithio y bydda i’n cael socian y gynulleidfa â phistolau dŵr eto eleni! ”

 

Mae gan Kyle, ar y llaw arall, deimladau cymysg am ynnau dŵr! “Wnaf i fyth anghofio rhedeg drwy’r theatr y llynedd â gwn dŵr, ac yna, fe wnaeth aelod o’r gynulleidfa ddial arnaf i drwy daflu potel gyfan o ddŵr drosof fi!”

 

Mae’n parhau: “Roedd yn bleser llwyr bod ym Mhorthcawl y llynedd. Ar ôl gwneud panto oddi allan i Gymru am nifer o flynyddoedd, roedd clywed y rhuo, gan un o’r cynulleidfaoedd uchaf eu sŵn, heb os nac oni bay, yn pwysleisio fy mod i yn ôl yn fy mamwlad. Mae hyn yn mynd law yn llaw â pharodrwydd y gynulleidfa i gael hwyl.”

 

“Mae chwarae’r digrifwr bob amser yn teimlo fel eich bod yn gwneud cannoedd o ffrindiau yn ystod pob sioe oherwydd yn aml iawn y digrifwr sy’n dod i adnabod y gynulleidfa orau trwy eu hannog i gyfranogi, felly dw i wir wrth fy modd yn y rôl.”

 

Mae Snow White yn rhedeg o ddydd Gwener 13 Rhagfyr 2019 hyd at ddydd Sul 5 Ionawr 2020. Caiff holl docynnau llawer o’r perfformiadau eu gwerthu bob blwyddyn, felly fe’ch cynghorir i archebu cyn gynted â phosibl ar gyfer y cynhyrchiad lledrithiol hon.

 

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu tocynnau cysylltwch â swyddfa docynnau Pafiliwn y Grand ar 01656 815995 neu trowch at www.grandpavilion.co.uk