Nôl i Newyddion

DIOLCH!

DIOLCH!

Ar ran y tîm ym Mhafiliwn y Grand, hoffwn ddiolch yn fawr ac o’r galon i bawb am eich amynedd a’ch cefnogaeth dros yr wythnosau diwethaf.

Mae ein tîm rhaglennu, marchnata a swyddfa docynnau wedi parhau i weithio’n galed gartref o gysylltu â phawb sydd wedi prynu tocynnau am sioeau. Cyffyrddwyd a’n calonnau gan eich caredigrwydd chi, ein cynulleidfaoedd gwych, ac mae llawer o bobl wedi rhoi gwerth eu tocynnau i’r theatr, gan ddewis derbyn taleb credyd neu ymuno fel cyfaill. Mae’r ‘Paf’, fel y’i gelwir yn gariadus yn lleol, wedi’i chynnal gan Awen sy’n elusen gofrestredig ac mae’ch cefnogaeth chi yn ein helpu i weithio gydag artistiaid a gwneuthurwyr theatr i gynnal cyfresi o sioeau gwych, meithrin gwaith newydd a chynnal cynyrchiadau o sioeau teithiol yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae hefyd yn ein helpu i gyflwyno prosiectau sy’n gweithio gyda phobl ifanc leol a chenedlaethau hŷn yn ein cymuned i annog syniadau creadigol ac arloesol.

Rydym yn diweddaru ein gwefan a’n sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol yn barhaus gyda gwybodaeth am sioeau felly gwiriwch i weld y diweddaraf. Os oes gennych docynnau ac mae’r cynlluniau’n newid, peidiwch â phoeni. Byddwn yn cysylltu â chi.

Gallwch hefyd ein cefnogi drwy fod yn Gyfaill neu drwy wneud rhodd. I ddiolch i chi am eich cefnogaeth, mae lefelau aelodau Cyfeillion yn derbyn buddion arbennig, gan gynnwys cael y cyfle cyntaf i brynu tocynnau a mynediad y tu ôl i’r llenni. Yn y cyfnod ansicr hwn, mae rhodd fach yn gwneud gwahaniaeth mawr ac mae wedi cael, a fy fydd yn parhau i gael, effaith enfawr.

Rydym yn edrych ymlaen yn arw at agor ein drysau i chi a chodi’r llen unwaith yn rhagor, cyn gynted ag y bydd modd.

Hannah Kester
Pennaeth Datblygu Diwylliannol
Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen