Nôl i Newyddion

Diweddariad: Digwyddiadau a ganslwyd neu a aildrefnwyd ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar 2 Ebrill

Diweddariad: Digwyddiadau a ganslwyd neu a aildrefnwyd ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar 2 Ebrill

Bydd yr holl docynnau a brynwyd eisoes yn ddilys ar gyfer y dyddiadau newydd – rydym wedi anfon neges atoch. Gwiriwch eich e-bost a’ch ffolderi sothach am ddiweddariad.

Aildrefnwyd i:
Reslo Cymreig – Nos Wener 14 Awst
Toploader –Nos Wener 4 Medi
Rose Royce Featuring Gwen Dickey – Nos Iau 10 Medi
Mal Pope – Nos Sul 13 Medi
Jazz Club: Sarah Bolter Quartet – Nos Fercher 16 Medi
The Foundations – Nos Sadwrn 19 Medi
Los Pacaminos gan gynnwys Paul Young – Nos Wener 13 Tachwedd
The Burlesque Show – Nos Sadwrn 21 Tachwedd

Milkshake! Live – Nos Sul 7 Mawrth 2021
Queen of the Ocean Dining Experience – Nos Wener 12 Mawrth a Nos Sadwrn 13 Mawrth 2021
Lindisfarne – Nos Wener 26 Mawrth 2021
Exciting Science – Dydd Sul 4 Ebrill 2021
Crimes, Camera, Action – Nos Sul 18 Ebrill (amser dechrau newydd 6pm)
Owen Money’s Jukebox Heroes III – Nos Sadwrn 24 Ebrill 2021
Lionel: The Music of Lionel Richie – Nos Sadwrn 15 Mai 2021
And Finally… Phil Collins – Nos Sadwrn 19 Mehefin 2021
Ultimate Floyd – Nos Sadwrn 26 Mehefin 2021

Wedi’u canslo: Rhythm of the Night, Lee Mead, W.H.I.P. & Petty Criminals: Tom Petty & The Heartbreakers Tribute Band

Diolch am eich cefnogaeth ac ‘arhoswch yn iach ac yn ddiogel’ yn ystod y cyfnod anodd hwn.
Pafiliwn y Grand