Nôl i Newyddion

Galw ar bob artist a pherfformiwr i fod yn rhan o arddangosfa newydd

Mae ein harddangosfa Promenart yn nhu blaen Pafiliwn y Grand yn parhau ac rydym yn gweithio gyda’r hynod dalentog Berenice Luceau ar gyfer Arddangosfa mis Gorffennaf. Byddem wrth ein boddau yn siarad ag unrhyw berfformwyr neu artistiaid lleol a hoffai gymryd rhan yn y prosiect hwn i roi llais i’r Celfyddydau perfformio drwy gyfres o ddelweddau llonydd yn mynegi corff y perfformiwr drwy ei symudiadau.

Mae cymaint o’n harfer artistig wedi ei atal ac rydym yn awyddus i gofio a dathlu popeth y gall hyn ei gynnwys. Nod y prosiect yw dangos symudiad y cyfranogwyr drwy ffotograffiaeth celfyddyd gain ac i greu arddangosfa bwerus ar gyfer y promenâd.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma https://my.stickyfolios.com/6pnb94cnfbnh

Bydd cymryd rhan yn cynnwys trafodaeth ar-lein gyda’r artist i drafod syniadau ym mis Mai ac o bosibl sesiwn tynnu lluniau 3 awr mewn Lleoliad Awen ym mis Mehefin 2021.

Anfonwch eich enw, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a brawddeg fer amdanoch eich hun a’ch ymarfer artistig i nicola.edwards@awen-wales.com erbyn 10 Mai 2021.
BYDDEM WRTH EIN BODDAU YN CLYWED ODDI WRTHYCH!