Nôl i Newyddion

Straeon Gwerin Cymru – Ceffyl Dŵr


Mae llawer o draddodiadau Celtaidd a Llychlynnaidd yn cynnwys ceffylau dieflig yn eu llên gwerin. Mae’r Ceffyl Dŵr, fodd bynnag, yn unigryw i Gymru.

Roedd yr anghenfil hwn yn newid ei ffurf ac roedd yn gallu edrych fel ceffyl dof, yn pori’n dawel wrth ymyl rhyd neu groesfan afon. Byddai teithiwr anffodus yn dod heibio ac i osgoi gwlychu ei draed, byddai’n mynd ar gefn y ceffyl er mwyn croesi’r afon. Dyna pryd y byddai’r Ceffyl Dŵr yn dangos ei wir gymeriad.

Gydag un naid enfawr, byddai’n llamu i’r awyr, gan godi’n uwch ac yn uwch gyda’i deithiwr ofnus yn gafael yn dynn yn ei fwng. Yna, cannoedd o droedfeddi oddi ar y ddaear, byddai’r ceffyl yn diflannu, gan adael y sawl a oedd ar ei gefn i blymio i’w farwolaeth anochel wrth ddisgyn i’r ddaear.

Ceffyl Dŵr

Many Celtic and Norse traditions have demon horses in their folklore. The Ceffyl Dwr however is unique to Wales.

The beast was a shapeshifter who would take the appearance of a docile horse, grazing peacefully by a ford or river crossing. A hapless traveller would come passing by and to avoid getting their feet wet, they would mount the horse in order to make the crossing. It was then that the Ceffyl Dwr would show its true colours.

With one massive leap, it would rise up into the air, circling higher and higher with its terrified passenger gripping tightly onto its maine for dear life. Then at a few hundred feet off the ground, it would simply vanish, leaving its victim to plummet to the ground and his certain death.