ART

28th Hyd
POB DIGWYDDIADAU

Mae'r tîm sy'n gyfrifol am One Man, Two Guvnors a Loot yn cyflwyno'r campwaith comedi arobryn hwn. Gyda ffefrynnau Black RAT Gareth John Bale (One Man, Two Guvnors, 39 Steps, Grav), Keiron Self (My Family y BBC, Neville's Island a Bedroom Farce) a Richard Tunley (Bouncers, Bedroom Farce).

Mae Serge wedi prynu paentiad mawr hollol wyn am swm afresymol fawr o arian. Mae Marc yn casáu'r paentiad ac ni all gredu y gallai ffrind iddo chwennych darn o waith mor fodern. Mae Yvan yn ceisio tawelu'r ddwy ochr ond yn ofer, a cheir canlyniadau doniol.

Y cwestiwn yw: Ai chi yw'r sawl rydych chi'n credu eich bod yn ei adnabod neu ai chi yw'r sawl y mae'r ffrindiau yn credu eu bod yn ei adnabod?

Tri dyn; un paentiad; trychineb fawr!
Yn glasurol, doniol, difyr ac yn dwymgalon, mae ART yn ffenomen.
Un o'r comedïau mwyaf llwyddiannus erioed.

Mae Black RAT Productions a Sefydliad y Glowyr Coed Duon yn cyflwyno cyd-gynhyrchiad o ART
Gan Yasmina Reza
Cyfieithwyd gan Christopher Hampton
Cyfarwyddir gan Richard Tunley
Dyluniwyd gan Sean Crowley
Dyluniad y Goleuadau gan Robin Bainbridge

Canllaw Oedran 14+

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £10.50 - £12.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr