Gods & Kings

23rd Hyd
POB DIGWYDDIADAU

"Ers y gallaf i gofio, dw i'n wastad wedi bod yn wahanol… Os cymera i'r bilsen maen nhw wedi'i rhoi yn fy llaw, beth a ddaw ohonof i?”

Yn 23 oed, mae Paul yn cerdded i mewn i swyddfa seiciatrydd gan gredu ei fod naill ai'n Dduw neu'n Frenin. Mae'n gadael â diagnosis o Iselder Manig Deubegynol, ac yn wynebu penderfyniad sy'n newid ei fywyd: Cymryd y bilsen a byw, neu peidio â chymryd y bilsen a marw.

23 blynedd yn ddiweddarach; mae Gods & Kings yn tynnu ar brofiad go iawn Paul i gynhyrchu hanes sy'n emosiynol onest, ac yn dywyll o ddoniol, o'r profiad o fyw bywyd a reolir gan salwch meddwl.

16+

BSL

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £8.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr