Tic Toc

5th Tac
POB DIGWYDDIADAU

Mae Tic Toc yn sioe gerdd ddifyr newydd sbon sy'n talu teyrnged i fenywod sy'n weithwyr ffatri yng Nghymru. Mae'r sioe yn llawn straeon am fywydau'n cael eu byw i'r carn, llawenydd cwmnïaeth, hanesion cyfeillgarwch agos am gydol oes a buddugoliaethau dros galedi â chymorth dewrder y menywod a'u cariad at ddawns a cherddoriaeth…

“Cymeriadau gwych oll…. Adrodd straeon yn glyfar, gan ddibynnu ar y geiriau a modd eu cyflwyno… ac yn ddoniol! Mae'r caneuon yn glyfar, ffraeth, trist a doniol ac yn cael eu canu'n dda iawn. Bydd y ddrama hon yn eu helpu i'n haddysgu ni, os byddwn ni ond yn gwrando. Roeddwn i wrth fy modd.”

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £7.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr