Talon - The Best of Eagles

19th Tac
Cerddoriaeth | POB DIGWYDDIADAU

Mae Talon wedi datblygu o ddechreuadau gwylaidd i ddod yn un o’r sioeau teithiol theatr mwyaf llwyddiannus yn y DU a bydd ‘The Legacy Tour 2020/21’ unwaith eto yn cynnwys ôl-gatalog bythol yr Eagles gan gynnwys Hotel California, Take It Easy, One Of These Nights, Take It To The Limit, Desperado, Lyin’ Eyes, Life In The Fast Lane a llawer rhagor.

Mae'r band saith perfformiwr penigamp hwn yn ffenomen, ac maent wedi llwyddo i fynd tu hwnt i'r label o 'fand ddynwared'. Maent wedi dod yn enw brand yn eu rhinwedd eu hunain, ac maent yn cael eu mawrygu gan eu cymheiriaid a'u parchu gan y diwydiant cerddoriaeth, ac maent yn annwyl iawn hefyd ymhlith eu criw enfawr o gefnogwyr sy'n parhau i ehangu, ac mae'r criw hwnnw, gyda'i gilydd, wedi dod yn ‘deulu’.

Mae gallu Talon i ddatblygu a mynd o nerth i nerth wrth gyflwyno sioeau mwy a gwell flwyddyn ar ôl blwyddyn yn parhau unwaith eto â'r hyn sy'n argoeli i fod yn DDIGWYDDIAD A HANNER.

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £25.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr