NEWYDDION+


Sioeau Newydd Ar Werth…

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi bod sioeau newydd ar werth… Whitesnake’s Bernie Marsden, Come What May – Ultimate Tribute Moulin Rouge, Jazz Sarah Bolter Quartet, WEST, Sainwedd, Film Downton Abbey & Aladdin panto.

Darllen Rhagor

Eira Wen yn Torri Recordiau’r Swyddfa Docynnau ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl

Mae’r drysau wedi cau ar Bafiliwn y Grand yn nhymor pantomeim mwyaf llwyddiannus Porthcawl erioed â bron i 18,000 o docynnau wedi’u gwerthu.

Darllen Rhagor

Buddsoddi £70,000 mewn goleuadau LED newydd ym Mhafiliwn y Grand

Mae Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl, a reolir gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ar ran Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, wedi cael goleuadau LED newydd, â chymorth cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Tref Porthcawl.

Darllen Rhagor

Snow White Auditions Welsh

9 – 16 oed ac eisiau ymddangos mewn panto proffesiynol? Dewch i’n rhagymarferion agored, mae’n well cofrestru o flaen llaw…

Darllen Rhagor

Sioeau Newydd Ar Werth…

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi bod sioeau newydd ar werth: Film: Rocketman (15), Screening Rugby World Cup: Wales vs Uruguay, Alistair McGowan – The Piano Show, Michael Morpurgo’s Mimi and the Mountain Dragon, Day and Night – The Doris Day Songbook a Lost In The Rhythm: Amy Dowden, Ben Jones & Colin Jackson.

Darllen Rhagor

Drych Ddrych ar y wal, ai Panto Pafilwn y Grand yw’r Tecaf Ohonynt Oll?

Mae Pafiliwn y Grand, Porthcawl yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Vern Griffiths a Kyle Tovey yn dychwelyd ar gyfer eu pantomeim hudolus i’r teulu Snow White y Nadolig hwn yn dilyn eu llwyddiant ysgubol yng nghynhyrchiad y llynedd, Sleeping Beauty.

Darllen Rhagor